29 de jul. 2015

Reunió amb la regidora Aurora Jhardi

Pere Ollers, Aurora Jhardi i Àngels Fermoselle.
ARCA s'ha reunit amb la regidora Aurora Jhardi i li ha trasmès les següent idees sobre les terrasses a Palma.

Les terrasses han de integrar-se a la ciutat i poden contribuir a donar vida i fins i tot embellir el paisatge. Per afavorir-ho i evitar efectes negatius hem establert una sèrie de criteris a satisfer i una sèrie de mesures a prendre.

Mesures a prendre

L’objectiu màxim a protegir és la imatge de Palma i el benestar de la ciutadania. És a dir, les terrasses no han de perjudicar la imatge. Han de ser el més transparents possibles a la visió del conjunt. Per tant, s’han de fer complir les següents mesures:

1.     Prohibir altre mobiliari que no siguin taules cadires i para-sols a les terrasses. Prohibir els tendals i estructures metàl·liques amb paraments verticals tipus Jaimas i prohibir les tanques i jardineres que moltes terrasses instal·len per deixar clar l’apropiació de l’espai públic, ja siguin de plàstic o de qualsevol altre material.

2.     Prohibir que resti res, ni mobiliari, ni peus de para-sols ni estructures metàl·liques a sobre el carrer quan es retiri la terrassa. L’espai públic no és el traster dels bars i restaurants quan estan tancats. A les Rambles i al Born, per exemple, queden tot el cap de setmana mobles acaramullats a l’espai públic. Una agressió estètica intolerable.

3.     A l’espai central del  Born és l’únic espai de Ciutat on no tenen cabuda les terrasses, al nostre criteri.  Ho hem dit des del primer dia, però no és l’únic tema que ens preocupa, com se pot apreciar a aquest escrit.

4.     Eliminar els cartells anunciadors sobre el carrer que en general donen una imatge de poca qualitat. (A la plaça Major hi ha nombrosos exemples i desagradables).

5.     Adequar els metres de terrassa a l’espai interior del negoci. Per tant en general, reduir-ho.

6.     Retirar el permís de terrassa a qui no compleix normatives municipals. No pot ser per exemple que es pinti la façana d’un color prohibit al Centre Històric (UN ROSA FOSFI PER EXEMPLE, com passa ara) i que tengui terrassa. Fins que no compleixi amb totes les normatives, la terrassa se retira.

7.     Limitar l’ocupació de places i carrers i repartir les taules entre els diversos negocis de restauració. Havíem retirat cotxes per donar espai als vianants. Ara aquest espai l’han robat, exageradament les terrasses.

8.     Evitar la concentració de bars i restaurants a carrers o places en concret. Exemple negatiu el tenim al carrer Fàbrica i a la Plaça d’en Coll.