29 de jul. 2015

ARCA transmet personalment les següents demandes al depatarment d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma.

ARCA ha mantingut una reunió amb el regidor Antoni Noguera  i el director general d’Urbanisme Biel Horrach

En nom d'ARCA hem assistit  Josep Massot, Àngels Fermoselle i Marian Ibars. La reunió ha estat ben carregada de temes i també de coincidències en quant a plantejaments en molts dels casos.
Hem entregat un document de sis folis amb nombroses propostes entre les quals volem destacar:

1.     PROTEGIR DETERMINATS IMMOBLES JA. NO PODEM ESPERAR AL NOU  PLA GENERAL. Hem manifestat la necessitat de impulsar la protecció definitiva de  determinats immobles o conjunts pel seu valor patrimonial, de vegades humil, però ben important pel seu entorn. És el cas de l’Asai, Les Cent Cases, el conjunt de sa Plaça de Ses Columnes i d’altres. No podem esperar al nou PGOU perquè pel camí es poden perdre moltes coses.

2.     RECUPERACIÓ DELS REFUGIS DE LA GUERRA CIVIL. Volem que s’impulsi  la recuperació dels Refugis de la Guerra Civil, molts d’ells públics pel seu valor Patrimonial, històric i educatiu. Consideram que és una eina educativa de primera magnitud per a tota la població.

3.     PREMIAR ELS PARTICULARS QUE CONSERVIN PATRIMONI. Afavorir als particulars que conservin els seus elements patrimonials amb línies de subvencions, exempcions d’impostos, reconeixement, etc.

4.     PROTECCIÓ EFECTIVA DE SANTA CATALINA. Aprovació urgent de les condicions urbanístiques de l’ARE de Santa Catalina ja que les mesures provisionals no són suficients per a una protecció efectiva.

5.     ELS EIXOS CÍVICS NO HAN DE SER INCÍVICS PLAGATS DE BARS I RESTAURANTS: Que els eixos cívics no puguin transformar-se en incívics degut a una mala planificació. Això ha passat al carrer de la Fàbrica i està començant al carrer Blanquerna. S’ha d’evitar la concentració de bars i restaurants a un mateix carrer amb un pla d’usos previ o paral·lel a la intervenció urbanística. Expulsar, com fa la massificació de restaurant i bars,  els residents i els comerços és el principi de la degradació.

ARCA ha manifestat al regidor la seva voluntat de fer un seguiment de nombrosos temes que afecten al patrimoni i l’urbanisme de la ciutat amb reunions periòdiques.


D'entrada la nostra participació a la Comissió de Centre Històric i també al Consell de Gerència d’Urbanisme, fa que l’aportació i el control des de la nostra entitat sigui important.