5 de des. 2014

ARCA torna a reclamar que tot el patrimoni de Sa Nostra quedi a les Illes

Esperant els nuvis. Oli sobre tela 205 x 153cm
de Pilar Montaner. Propietat Sa Nostra
Un objectiu immediat de la Fundacio hauria de ser evitar la disgregació i comprovar que tot el Patrimoni roman al nostre territori

Demanem una vegada més al Consell de Mallorca que s'activin els procediments administratius perquè el Patrimoni de Sa Nostra sigui catalogat

En octubre de 2012 ARCA ja va demanar al Govern de les Illes Balears i al Consell de Mallorca la catalogació i declaració de BIC dels béns culturals de de l'entitat Caixa de d'Estalvis de Balears (Sa Nostra).

La transformació en Fundació de l'esmentada entitat financera, hauria d’evitar com un dels seus objectius immediats que el patrimoni cultural de titularitat d'aquella entitat financera no sigui disgregat, traslladat o finalment liquidat.

L'11 d'octubre de 2012, per tal de defensar i conservar el Patrimoni de l'entitat, ARCA torna a demanar la protecció de l'Autoritat de Patrimoni del Consell de Mallorca atès que consta que l'entitat “Sa Nostra” té prop de 5.000 peces, 2.000 d'aquestes de valor cultural essencial. Entre aquestes peces podíem destacar les següents:

- Una col·lecció pictòrica importantíssima en la qual hi ha obres de Miquel Barceló (“Piedra blanca sobre piedra negra” per exemple), Antoni Tàpies, Mompó, Pilar Montaner, Ricard Anckerman, Francis Bacon, Miquel Bestard, Jose M Sicilia, Broto, Gordillo, Hernández Pijuan o Hans Hartung.
- Una col·lecció de ventalls.
- Una col·lecció de numismàtica.
- Una col·lecció de ceràmica de la Roqueta.
- Una col·lecció de peces de vidre romà i altres restes arqueològiques.
- Una col·lecció de fotografia.

Aquest patrimoni implica la història de les Illes Balears i de la Caixa de Balears, entitat nascuda en 1882, per tant amb una acumulació de patrimoni de més de 125 anys d'existència i de funcionament i s'ha format amb els estalvis i les accions financeres bàsicament de ciutadans de Balears.

Entre béns immobles que formen (o formaven) part d'aquest patrimoni hi trobam:

- El Centre de Cultura (C/ Concepció) fou seu provissional del Museu de Mallorca. Feu una reducció de personal, amb més de 30 persones acomiadades.
- Les oficines fundacionals del Carrer Ramon Llull, 2 de Palma, són obra de l'arquitecte Gaspar Bennàssar.
- Les oficines i el casal de la Fundació, Can Tàpara, estan situades en un entorn paisatgístic singular.
- Sa Canova és una finca d'experimentació agrària i ha estat venuda a un empresari alemany.
- S’han tancat gairebé totes les sales de cultura repartides per la geografia balear.

ARCA no ha rebut cap resposta oficial per part del Consell de Mallorca en 2 anys

La Verema (Lligant els pámpols) Oli sobre tela 125x150cm.
Pilar Montaner. Propietat Sa Nostra
Desconeixem quin és l'estat d'aquests i altres actius, principalment, pel que aquí ens interessa, obres d’art (pictòriques i escultòriques) i mobiliari, patrimoni arxivístic o documental o bibliogràfic.

Aquesta petició per a la iniciació d'ofici de la declaració de béns culturals situats a Mallorca roman encara sense contestar cosa inadmissible i que no pot trobar justificació en la normativa vigent, sent a més a més que pot haver-hi béns (mobles) canviats de lloc o amb les seves condicions alterades.

Passats dos anys de les primeres accions esmentades, independentment del retard, ens trobam ara amb la notícia de l'extinció ja anunciada de l'entitat financera i la creació d'una Fundació (suposam que nova) amb nou Patronat amb una nova dotació fundacional d'un milió d'euros aproximat.

Hi ha un compromís públic de col·laboració entre el Consell de Mallorca i Sa Nostra

Atès que el Vicepresident Rotger es va comprometre a dur a terme aquest expedient (tot admetent la seva complexitat) i va manifestar la col·laboració entre el Consell de Mallorca i Sa Nostra (entenem que la Fundació) consideram que s'han de materialitzar les actuacions administratives per incoar l'expedient de declaració de béns culturals de tots els béns que ho mereixen del patrimoni de l'extigida entitat financera “Caixa de Balears Sa Nostra” requerint la col·laboració institucional de la Conselleria competent del Govern de les Illes Balears pel registrei protectorat de la nova Fundació.

Retrat de Don M. de Unamuno.
Oli sobre tela. 118x84cm
de Pilar Montaner. Propietat de Sa Nostra.
ARCA ha demanat al Consell de Mallorca passes concretes i efectives

ARCA s'ha adreçat per escrit al Consell de Mallorca i l'hi ha demanat l'activació de les actuacions
adminstratives perquè el béns del patrimoni de l'extinta entitat financera Caixa de Balears, Sa Nostra, siguin objecte d'un o més EXPEDIENTS DE DECLARACIÓ DE BÉ CATALOGAT a l'empara de la Llei de Patrimoni.

També li ha sol·licitat que el Consell de Mallorca es coordini amb els departaments corresponents del Govern Balear: Registre de Fundacions i Protectorat, pel que fa a la creació de la nova Fundació (o nous Estatuts) de Sa Nostra i el control sobre els béns (dotacionals o no) d'aquesta fundació i els béns culturals que puguin quedar fora del seu control i que presentin un valor cultural significatiu.

Per últim, ARCA ha demant que el béns culturals esmentats, una vegada catalogats, siguin convenientment exposats al públic i a la societat balear.