4 de des. 2014

ARCA demana s'arreglin els desperfectes provocats per unes obres veïnades a un edifici modernista del centre de Palma

Imatge del vestíbul de Can Cetre, decorat
amb ceràmica de la Roqueta
ARCA ha pogut tenir coneixement de les obres que s'estan duent a terme a un local comercial del carrer de la Bosseria, que han afectat al vestíbul d'entrada de l'immoble situat al carrer de la Bosseria, 3 (Palma).

Les obres del local comercial annexe, han provocat el desprediment d'una rajola del vestíbul, obra de la il·lustre fàbrica de la Roqueta (1897-1918).

Edifici catalogat i rellevant exemple modernista

Aquest immoble se'l coneix amb el nom de Can Cetre o Can Forteza i està inclòs al Catàleg de protecció d'edificis i elements d'interès, històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic de Palma.

Segons la fitxa del catàleg, quan parla de la protecció i directrius d'intervenció a l'interior d'aquest immoble, textualment diu el següent: “Preservar elements decoratius de l'època”.

Can Cetre o Can Forteza fou construït a l'any 1904 i està adscrit a l'estil modernista. És un exemple arquitectònic present i estudiat per tota la bibliografia que parla d'aquest període a Palma.

ARCA demana a l'Ajuntament de Palma que es restitueixi la rajola afectada

ARCA s'ha adreçat a l'Ajuntament de Palma i li ha demanat que inspeccioni les obres que s'estan duent a terme al local comercial annexe al carrer de la Bosseria, 3.


També li ha demanat, que restituexi la rajola caiguda al vestíbul del carrer de la Bosseria, 3 i que es vagi amb molt de compte a l'hora d'intervenir amb la paret veïnada.