28 de nov. 2013

Presentació de la campanya "Al Molinar, port petit"

Davant la impactant ampliació proposada pel Club Marítim del Molinar, ARCA, OCEANA, Plataforma Salvem es Molinar, la Federació d'AAVV de Palma, l'Associació de Veïns Vogar i Ciar i GOB, s'uneixen en una campanya per evitar la desfiguració del Molinar i l'inassumible impacte del projecte d'ampliació del Port.

Els diferents col·lectius i associacions esmentades han decidit impulsar aquesta campanya que té per objectiu donar a conèixer el projecte desmesurat i les conseqüències que pot tenir sobre el barri, el medi ambient i el litoral del Molinar i de la badia de Palma.

Creim que hi ha possibilitats d'escometre les inversions i actuacions que necessita el port, atès el seu estat de cert abandonament actual, respectant la imatge patrimonial estètica i la qualitat ambiental del Molinar, tant a la terra com a la mar.

Al Molinar, port petit

El Molinar té èxit perquè ha sabut conservar-se. Les dimensions petites i humanes és allò que fa atractiu el Molinar per viure i visitar-ho. El projecte implicaria greu impactes:

- Sobre els valors històric i patrimonial apuntats per ARCA de la barriada atesa la memòria històrica de la barriada i concretament, la història del Club Marítim del Molinar de Llevant, el més antic dels ports de les Balears
- Implicaria una desfiguració de la concepció urbanística del passeig de primera línia del Molinar i l'impacte sobre la vida del barri que preocupa especialment als veïns de la zona. No oblidem, a més, que és un passeig que gaudeix tota la ciutadania de Palma.
- Sobre el seu tret diferencial com a lloc turístic perquè al cap i a la fi, el potencial turístic del Molinar, en el marc de la ciutat de Palma, està precisament en conservar la seva personalitat i les seves dimensions
- Representa un greu impacte ambiental, especialment pel que fa a la contaminació de les aigües l'afecció negativa a la dinàmica litoral i altres qüestions derivades de les mancances del document ambiental a que s'ha referit concretament OCEANA en la seva valoració del projecte.
- A més, l’ampliació NO ES FA dins terrenys privats, sinó dins el domini públic, per tant hi ha d’haver un interès general que justifiqui aquesta macro ampliació.

La campanya

Amb l'objectiu de donar a conèixer les implicacions del projecte proposat, els col·lectius que impulsen la campanya pretenen, entre altres possibles accions:

- Habilitarem taules informatives amb el projecte proposat d'ampliació,. Al passeig i a la resta de Palma
- Impulsarem un full recollida signatures
- Elaborarem i distribuirem un full informatiu
- Demanaren reunions entitats i grups polítics

Cap comentari: