10 de juny 2013

Més invasió publicitària al Centre Històric de Palma

Un important comerç embolica de publicitat dues columnes a l'avinguda de Jaume III.

ARCA demana la retirada dels cartells i la conservació de la imatge uniforme de l’estructura porticada d’aquest carrer construït a mitjans del S. XX, contemplat  dins el  PGOU de 1943 i conegut com a Pla Alomar

ARCA havia observat fa tres setmanes que una de les columnes de l'avinguda de Jaume III del Centre Històric de Palma, estava embolicada de publicitat de l’establiment comercial que estava situat just a aquell indret.
Setmanes després ja no és una, si no dues les columnes embolicades de cartells publicitaris.

ARCA demana la retirada dels esmentats cartells ja que no compleixen la normativa i és gairebé segur que no compten amb cap permís.

És fàcil imaginar la negativa repercussió que tendria per a la imatge de Ciutat que les columnes de Jaume III es vesin alterades en la seva uniformitat.  

Preocupació per la invasió de publicitat que incompleix la normativa al Centre Històric

ARCA ve denunciat durant els darrers mesos una sèrie de casos d'invasió publicitària que perjudiquen la imatge global. És el cas de la publicitat als ascensors i baranes dels aparcaments d’Antoni Maura, estridents rètols a un comerç de la Plaça del Mercat, cartells publicitaris adossats a l’edifici catalogat de can Forteza-Rei... i molts més casos que existeixenARCA presentarà per escrit aquesta denúncia a l’Ajuntament de Palma.

Cap comentari: