20 de juny 2013

ARCA demana que torni la capelleta de carrer del Miracle (Palma)

ARCA torna a demanar la restitució de la capelleta de carrer que hi havia al carrer Miracle.

Constava de rajoles ceràmiques que explicaven el nom del carrer i era visible des de la via Sindicat

ARCA a l'abril de 2012 va alertar arreu d'una denúncia dels veïnats i comerciants de la zona de via Sindicat que s'havia desmuntat la ceràmica que formava la imatge de la capelleta de carrer dedicada al Sant Crist del  Miracle, situada al carrer del Miracle i que es pot veure des del carrer del Sindicat.

Des de fa més d’un any, només queda present el requadre que decorava la imatge de la capelleta, la resta de rajoles de ceràmica han estat llevades de la façana.
Segons ens argumentaren llavors, les rajoles de la capelleta de carrer es llevaren per motius de seguretat, però a dia d'avui aquestes no han estat restituïdes.

Recuperació de les capelletes pels valors històrics

Cal recordar que l'any 2010, la regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Palma va editar un llibre titulat "Guia de capelletes dels carrers de Palma". Previament s'havia fet una feina d'inventari d'aquestes, on tenim un total de 29 capelletes de carrer localitzades al centre de Palma. L'estudi dut a terme pel cronista de la ciutat compta amb una fitxa històrica de cada una d'elles.

En l'edició d'aquesta guia, podem veure una imatge de la capelleta de carrer dedicada al Sant Crist del Miracle, que a continuació adjuntem i on s'observa la imatge de Crist a la creu que es dirigeix al confessor. Als peus de la imatge hi ha un text que diu el següent: "Al carrer on vivia el penitent pel qual intercedi miraculosament el Sant Crist de Santa Eulària, la reverenda comunitat d'aquesta parròquia féu col·locar aquesta imatge el XVII de juny de MCMLXII en sustitució de la primitiva instalada el XVI de gener de MDCCX. Sin nobis protitius et clements".

Com bé ens diu aquest text, ja hi havia una antiga imatge de 1710, que fou substituïda per aquest plafó ceràmic l'any 1962.

L'Ajuntament de Palma ha de vetllar per les capelletes de carrer com aelements històrics que formen part del paisatge urbà del centre de la ciutat. L'any 1994 ARCA, Sa Nostra i l'Ajunatment de Palma varen dur a terme un programa de recuperació i restauració de les capelletes de carrer. Segons el conveni signat a tres bandes, l'Ajuntament de Palma es comprometia a vetllar pel manteniment d'aquestes. Cal recordar, que en maig de 2009, ARCA va tenir que dur a terme una acció per tal de salvar la imatge del carrer d'Eccehomo, la qual s'havia vist vulnerada pels actes vandàlics.


ARCA demana una resposta per part de l'Ajuntament de Palma i un compromís per mantenir i conservar les 29 capelletes de carrer que es troben inventariades al centre històric de Ciutat pels seus valors històrics i paisatgístics.

Cap comentari: