25 de juny 2013

ARCA es dirigeix a l’Ajuntament d’Artà per a que no es destrueixi cap altra voravia de pedra del poble

Afegeix la llegenda
Que s’estudiï la recuperació de la destruïda sota l’asfalt la setmana passada

Les voravies de pedra són detalls patrimonials que aporten encant i personalitat als carrers dels nostres pobles.

En el cas de que per motius de força major qualque tram hagués de ser retirat, ARCA demana que se desmonti i totes les pedres siguin estorjades a un magatzem municipal per a futurs usos.

A més ARCA demana que s’estudiï la recuperació de la voravia destruïda per l’asfalt durant la passada setmana

Vulgarització del paisatge interior del poble

La imatge dels carrers és un actiu patrimonial econòmic i turístic. Explica la senzillesa i la història quotidiana.

La voravia abans de ser asfaltada
És una llàstima veure com l’asfalt i les màquines destrueixin petites parts però molt visibles del nostre patrimoni. En realitat el que se fa és vulgaritzar la imatge, llevar-li allò que el poble té d’especial, l’escala petita, més humana.

Es dóna la paradoxa que hi ha persones a Artà que aposten per la economia sostenible creant riquesa amb petits hotels urbans per exemple i veuen com és el propi ajuntament el que destrueix l’encant del seu entorn asfaltant les voravies de pedra que formen part del paisatge urbà.


Cap comentari: