13 de febr. 2013

Continuen d’amagat les obres sense permís a l’edifici de l’estació del Ferrocarril de Sóller a Palma

Qualsevol obra major o menor a un edifici catalogat, com és el cas, ha de rebre el vist i plau de la Comissió de Centre Històric i Catàleg.

Des d’abans de Nadal ARCA ha notificat a l’Ajuntament de Palma que es feien obres sense permís a l’estació.
És il·legal fer-les però també és il·legal no evitar-les per part de l’Ajuntament.

No tenim ni idea de quins són els objectius de les obres. Sí sabem, perquè es veu que no es respecta la personalitat de l’interior de l’indret, un edifici de principis del segle XX amb detalls modernistes.
També, sabem  que les obres d’amagat i als interiors, són il·legals i ja, desprès de tres mesos és indignant l’actitud de l’Ajuntament de Palma que s’estima més mirar a un altre costat i no assumir la seva responsabilitat de vetllar pel compliment de la norma i el respecte pel patrimoni.

Fotografies del dia 12 de febrer a les 15,45h

Electricistes, fusters i picapedres treballen amb llum artificial potser perquè saben que no és legal fer obres sense permís a un edifici catalogat.


Electricistes, f usters i picapedres treballen amb llum artificial potser perquè saben que no és legal fer obres sense permís a un edifici catalogat.


Les barreres que donen a l’avinguda Joan March estan tancades amb panys.

Les barreres laterals estan mig baixades

Ja no es veuen les rajoles hidràuliques substituïdes per un vulgar trèspol a imitació de fusta. A la foto també es pot apreciar la porta nova.Gran quantitat de cables inunden el sostre que serà tapat potser per un fals sostre de plaques prefabricades com el de la darrera fotografia.

S’ha instal.lat un fals sostre de peces prefabricades.

Tot això sense cap autorització, vulgaritzant l’interior d’un edifici modernista.

ARCA per tercera vegada denunciarà aquests fets a l’Ajuntament de Palma. Ens demanam si faran qualque cosa o quedaran mans plegades.


Cap comentari: