19 de febr. 2013

ARCA considera desencertada la idea d’il•luminar els vitralls de l’edifici dels Rentadors i menys aceptable encara permetre la instal.lació d’un bar o restaurant.


ARCA no veu amb bons ulls la proposta realitzada per la regidoria de Turisme, de convertir un edifici públic, històric i catalogat com és el edifici dels Rentadors des Jonquet en un escaparat promocional, que en un futur pot derivar en un espai on s’anunciïn empreses privades o marques comercials.

Aquesta no és la forma de rentabilitzar el patrimoni històric, més bé així se’l vanalitza i no se’l respecta. Actuacions d’aquesta tipus, vulneren i vulgaritzen el nostre patrimoni cultural, convertint elements protegits i catalogats de primer odre en un simple escaparat comercial.

ARCA també s’oposarà, al possible plantejament de canvi de normativa del PERI, per tal que és faciliti la possibilitat d’instalar-hi un bar. Aquesta seria la pitjor de totes les possibilitats, ja que s’hauria de transformar l’edifici i aquest patiria danys que serien irresversibles, com el foradament de parets, pel tema de l’extracció de fums, aires acondicionats, tendalls,…

L’administració cal que sigui més respectuosa amb el patrimoni cultural que li pertoca gestionar, cal que ofereixi exemples pedagògics del bon i adient ús que se’ls hi ha de donar als edificis històrics, per tal que la societat no tengui la sensació que tot val o tot està permés a l’hora exercir una activitat al voltant d’un bé històric o cultural.

La nostra alternativa: usos culturals i explicatius dels barris des Jonquet i Santa Catalina

ARCA propasa un ús més adient per aquest espai, com seria el de dur a terme activitats culturals, que tenguin a veure amb la barriada des Jonquet o Santa Catalina. Un espai que pugui servir com a centre d’interpretació, on es mostri la pontencialitat històrica i cultural d’aquestes dues barriades i contextualitzi i expliqui l’ús històric d’aquest edifici que va servir, com bé indica el seu nom, com a rentador públic

Cap comentari: