10 d’ag. 2012

Son Balaguer, exemple d’un patrimoni tudat


Aquests dies hem pogut llegir als mitjans de comunicació que l’Ajuntament de Puigpunyent descataloga la possessió de Son Balaguer, datada al segle XIV.

Creim que aquesta és una desencertada decisió per part del consistori de Puigpunyent i que diu molt poc al respecte sobre les funcions i les competències que tenen les corporacions locals en quant a temes patrimonials. La seva funció és vetllar per la correcta conservació i preservació del patrimoni cultural i en el cas de Son Balaguer, no s’ha complert aquesta premissa.

Cal recordar que la possessió de Son Balaguer fou derruïda a l’any 2006 durant unes obres que duia a terme el seu propietari, malgrat gaudia de protecció per estar inclosa al catàleg municipal. Fou un vertader atemptat contra el patrimoni cultural del terme municipal de Puigpunyent i de Mallorca, perquè es tractava d’unes de les possessions més importants de la contrada.

Surt molt barat destruir Patrimoni. L’Ajuntament no va atendre les peticions d’ARCA

Després de pagar una insignificant multa, el propietari fou obligat a reconstruir l’immoble, però sense els perceptius controls des del punt de vista patrimonial. En data de 26 de setembre de 2008 ARCA i altres entitats proteccionistes demanarem davant el Consell de Mallorca la paralització de les obres de reforma, ja que aquestes no respectaven l’edifici original.

Finalment, el resultat és el que tenim en l’actualitat, una reforma que ha alterat els valors patrimonials i històrics de l’immoble, desvirtuant la seva imatge original.

La decisió de l’Ajuntament de Puigpunyent, ens ha agafat per sorpresa. Primer, no va paralitzar les obres de reforma i quan aquesta està fet, descataloga el bé cultural. Com podem observar, la destrucció del patrimoni li ha sortit molt lleu al propietari de Son Balaguer, gràcies a la tèbia actuació de l’Ajuntament d’aquest municipi que no ha valorat prou la pèrdua patrimonial que implica la destrucció de Son Balaguer i la seva descatalogació.

ARCA proposa que es mantengui Son Balaguer al catàleg de Puigpunyent i que a futures intervencions s’obligui a  recuperar determinats acabats o estructures que amb la reconstrucció actual s’hagin eliminat o ignorat.