23 d’abr. 2012

ARCA: Sí a alliberar la murada més antiga que es conserva de Palma


ARCA aplaudeix l’encert de llevar l’heura i d’altres elements vegetals que podien danyar un fragment de murada medieval de Palma

A la plaça de la Porta des Camp es conserva un fragment de la murada medieval de Palma. Aquest mur conforma ara un dels tancaments del monestir de les Jerònimes.

L’Ajuntament de Palma està procedint a la retirada de la vegetació adossada a la murada i que sense dubte podria danyar la seva estructura. A més, dificultava la visió i la interpretació dels materials i la seva disposició.

També s’està procedint a la retirada dels elements vegetals adossats a la paret de la resta del monestir.

Aquestes restes de la plaça de la Porta des Camp són unes restes històriques de gran importància ja que pertanyen a la murada islàmica-medieval, la més antiga de les que es conserven.

Interacció arbrat i elements vegetals amb els monuments

És un tema de gran interès la interacció de l’arbrat i la resta dels elements vegetals amb els monuments. Hi ha casos d’autèntica simbiosi al llarg del temps com és el cas dels jardins històrics. De vegades ARCA ha hagut de sortir a criticar determinades actuacions municipals precisament per rebassar elements vegetals que el temps havia adaptat harmoniosament al monument. Era el cas per exemple de la placeta central de  la Plaça Cardenal Reig, aniquilada fa poc temps.

Però ara sortim per aplaudir una actuació que era necessària.