18 d’abr. 2012

ARCA lamenta, una vegada més, la pèrdua d’un edifici del Centre històric de Palma, aquesta vegada ubicat a la Plaça José Mª Quadrado

El Centre Històric de Palma cada vegada és menys històric. Dubtes i preocupació amb  les abundants declaracions de runa.

ARCA assisteix amb desolació, una vegada més, a l’anunci de demolició d’un edifici amb una notable façana ubicat a una de les places amb més encant del centre de Palma, la Plaça d’en Quadrado.
 
ARCA no va poder assistir a la reunió de la Comissió de Centre Històric que va acceptar per unanimitat l’informe de runa de l’esmentat edifici. Ben segur que el vot d’ARCA hagués estat discrepant i crític.

Cap esforç per cercar una solució conservadora. Pèrdua d’autenticitat del nostre paisatge urbà històric. Dubtes i preocupació amb  les abundants declaracions de runa.

No s’ha fet cap esforç per conservar com a mínim una part de l’edifici original. Un edifici ben interessant i de bellesa singular
 
Perquè a més de la pèrdua d’autenticitat al  centre  històric en aquest cas concret, hi ha un problema latent que ens trobarem repetidament si no hi ha una voluntat política i tècnica d’esmenar-ho: la picaresca de determinats propietaris que s’estimen més abandonar el manteniment dels seus edificis i aconseguir amb el temps la declaració de runa. De vegades l’objectiu és poder tomar l’edifici i fer aparcament soterrats per vendre més fàcilment els immobles.
 
Així, ens podem  trobar amb la injustícia de que es premia a qui no ha complit amb les seves obligacions de manteniment en bones condicions de les seves propietats. En resum, es premia a l’infractor, davant la inoperància de qui ha de vetllar perquè aixió no passi, l’administració.