29 d’abr. 2009

ARCA demana que la caserna de vigilància costera de la Colònia de Sant Jordi es conservi pel patrimoni de Mallorca

L’Ajuntament de Ses Salines pretén destruir l’antiga caserna de la guàrdia civil de la Colònia de Sant Jordi.

Probablement és una Caserna de Carabiners de l’any 1920

ARCA ha aconseguit evitar momentàniament la destrucció

És molt probable que l’antic quarter en realitat fos una caserna de Carabiners. Les dades que hem pogut aconseguir apunten a que sigui un edifici de l’any 1920. En qualsevol cas la seva ubicació ens indica sense dubta les seves feines de vigilància costera pel contraban i l’estraperlo. L’edifici es conserva en un estat acceptable, però descuidat i abandonat. L’Ajuntament sense tenir en compte els valors històrics i arquitectònics de l’edifici pretèn esbucar-ho amb els doblers del fons estatal de inversions locals.

Aquest fet, a judici de ARCA és doblement inacceptable, ja que a més de demostrar insensibilitat cap al patrimoni, vol utilitzar uns doblers públics per destruir-ho. Al nostre criteri, si es volen incentivar llocs de feina, la rehabilitació i transformació de l’antic edifici en un espai públic propietat de Sa Colònia, generaria molts més llocs de feina que la seva demolició.

El fet que l’edifici no estigui catalogat tan sols demostra les mancances de les eines de protecció de tots els municipis. Les autoritats polítiques han d’entendre que els criteris per considerar o no què és patrimoni, per sort es van ampliant i que la actuació en aquesta matèria ha de ser empre prudent cap a la conservació. Si no, el nostre passat s’esborra i la nostra personalitat també.

Urgent modificació de conveni amb el Ministeri d’Interior

ARCA demana la urgent modificació del conveni que va signar l’Ajuntament de Ses Salines amb Interior i mentrestant demanam la paralització definitiva de la destrucció del quarter, tot cercant alternatives per al seu aprofitament per la Colònia i la resta de Mallorca.

Únic a Mallorca

Des d'ARCA consideram que és molt bona notícia que aquest quarter es conservi en bon estat ja que és l’únic a tota Mallorca en un estat acceptable, fins ara tan sols es coneixien les restes del d'Escorca, ara en procés de rehabilitació.