21 d’abr. 2009

AENA ha destruït les cases de Son Mosson

Indignació a ARCA per la destrucció d’un element patrimonial de Palma

AENA i el director de l’Aeroport, Sr Nemesio Suárez ha actuat amb insensibilitat i preses per destruir un element patrimonial que a judici de ARCA i avalats per un informe del Tècnic Municipal especialista en Patrimoni, Sr Bartomeu Bestard, mereixia la pena conservar: les Cases de Son Mosson, de finals de XIX i únic referent del passat de la zona abans de transformar-se en àrea de serveis.

AENA, de manera imperdonable, sense molestar-se en demostrar les seves justificacions i abusant, al nostre judici, de la seva posició administrativa, ha actuat amb menyspreu cap als valors de la memòria paisatgística col·lectiva.
La indignació de ARCA és especialment intensa perquè estava contemplat que a la reunió de la Comissió de Centre Històric de l’Ajuntament de Palma a celebrar el proper divendres dia 24, es tractes la protecció de Son Mosson.