9 de gen. 2009

Propostes d’ARCA per a un urbanisme respectuós amb el Patrimoni històric a Pere Garau

ARCA vol remarcar les importants propostes que en matèria de modificació urbanística són necessàries a Pere Garau per tal de garantir la personalitat de la barriada.

1) Que les altures permeses no estiguin determinades en funció de l’amplària del carrer, com passa ara, si no en consonància del conjunt de la illa de cases, prioritzant la conservació de la imatge de conjunt. La imatge, malgrat ho sembli, no correspon al creixement desordenat dels anys 70, és una imatge actual.

2) Que s’estableixi una tipologia per a aquesta part de l’Eixample que respecti, entre d’altres característiques, les façanes sense voladissos, ja que aquests rompen l’estètica de la línia de façanes i furten espai públic sobre les voravies i als arbres.

3) Que s’ampliï el catàleg d’edificis i façanes protegits. Hi ha desenes d’edificis que valen la pena i conjunts tan interessants com “Ses Cent Cases” que exigeixen una protecció immediata.
Pere Garau té molt de patrimoni i valors positius que és necessari salvaguardar.

Estam a temps.
El patrimoni de la ciutat no són únicament aquells edificis emblemàtics que sense dubte s’han de protegir, patrimoni ho és també aquells elements més senzills i humils que estan a les barriades i que ens recorden el nostre passat.

Imatges: carrers Arquebisbe Aspàreg, Uetam i Bartomeu Torres

Totes aquestes propostes i moltes més estan reflectides a l’exposició “Pere Garau, un barri amb història”, que des del passat dia 3 i fins els 15 de gener està ubicada a la plaça de les Columnes i a la plaça Pere Garau a dies alterns.

Diumenge dia 11, visita a l’exposició d’ARCA
El diumenge al matí visitaran l’exposició la Batllessa de Palma, Aina Calvo i a la regidora d’urbanisme, Yolanda Garví. Tendrem així oportunitat de plantejar-li personalment aquestes propostes i d’altres per a la conservació del patrimoni de les barriades.
Volem recordar que el departament d’urbanisme de Cort ha col·laborat econòmicament amb ARCA en aquest projecte, la qual cosa hi diu, a priori, a favor del compromís en la protecció per part del consistori.