27 de set. 2007

Reunió amb el Delegat del Govern: Protecció de Son Mosson

NOTA DE PREMSA

"Ahir, dimecres 26 de setembre, el Delegat del Govern Ramon Socias ens va rebre amb el seu cap de gabinet per tractar el tema de la protecció de Son Mosson, la possessió situada dins la zona aeroportuària de Palma. El Delegat ens va informar que per AENA és una qüestió de la seguretat de la navegació aèria, cosa que ens resulta -com li vàrem comentar- inexplicable si ha funcionat l'aeroport tants d'anys amb la casa (fins i tot habitada). Segons AENA ha informat a la Delegació del Govern, la casa no està catalogada ni protegida. Es va comprometre a demanar al Ministeri de Cultura que contesti la petició de BIC efectuada per ARCA en dies passats. També li vàrem comentar que ens preocupa que hi hagi restes arqueològiques d'interès a sa Torre de Felanitx, tema pel qual ens va remetre a l'entitat promotora de les obres".


Recordem que AENA té la intenció de demolició les cases de SON MOSSON i introduir els seus enderrocs dins unes coves situades sota aquestes. Les cases es troben ubicades dins la propietat de l’Aeroport de Palma de Mallorca, a la capçalera 06L, al marge dret de l’autopista de Llucmajor a Palma, sobre un turó, a l’alçada de la sortida de Can Pastilla - Aeroport.
De l’interior de les coves es degué extreure el marès per fer les cases, i la seva excavació aportaria dades històriques d’interès.

L’Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) ha començat una campanya perquè AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) conservi les cases. La protecció és perfectament possible, si hi ha sensibilitat i voluntat, i AENA, empresa pública, és la propietària dels terrenys on estan ubicades les cases. Precisament per ser una empresa de titularitat pública, hauria de ser més fàcil protegir un bé patrimonial de gran interès, com les cases de Son Mosson. L’únic que demanem és una coherència a l’hora d’actuar damunt el patrimoni històric.