14 de set. 2007

ARCA Llegat-Jueu reconegut amb el premi Jaume II

El premi Jaume II suposa per a Arca-Llegat Jueu el reconeixement d’un treball de set anys, que ha suposat, entre altres coses, posar de manifest una part de la nostra història que, durant anys, ha estat en gran part oculta o que, al menys, no estava a l’abast dels ciutadans en general: La història dels jueus mallorquins i els seus descendents conversos. Aquest guardó no fa més que fer patent l’encert que va tenir ARCA el 2002 de constituir LLEGAT-JUEU. Des de llavors hi ha una gestió realitzada, fruit del treball de les successives Juntes Directives i del recolzament dels socis i de les institucions. Aquest premi quedarà dipositat a la seu d’ARCA, junt amb altres distincions, ja que allà tenim la nostra seu, junt amb ARCA i la FUNDACIÓ AMICS DEL PATRIMONI i tots, independentment que diversifiquem el nostre treball, formem part d’un mateix projecte i de la mateixa família. Enhorabona a tots.
A més han estat guardonats les següents persones i entitats: Sr. Xavier Mayol Mundó, Sr. Josep Moll Marquès, Sr. Joan Mesquida Obrador, Sra. Maruja Alfaro Brenchat, Sra. Miquela Lladó i Vidal, Amadip, Sr. Joan Soler Antich, Sr. Josef Egger, Ayneu Peru – Trinitàries, Sra. Maria Rosa Bueno Castellanos i Sr. Bernat Pomar.
Els premis Jaume II es lliuren a les a les persones físiques i jurídiques que hagin destacat durant l’any natural previ, en els mèrits consistents en la promoció dels símbols o referents històrics en nom de Mallorca.