10 d’ag. 2007

ARCA lamenta la destrucció d'una timba a Felanitx

ARCA s’ha fet ressò per part d’un grup de veïns, de la destrucció de la Timba situada al carrer Jaume I, nº 81 de Felanitx.
Dits elements són un símbol pel poble de Felanitx, datades entre el segles XVIII i XIX, i s’integren dins el nucli antic del poble.

ARCA lamenta profundament la destrucció d’aquests béns patrimonials i ens agradaria que capítols com aquests no tornessin a succeir.

Per la seva part, ARCA aplaudeix l’aptitud presa per un grup de veïns de Felanitx, que en veure la destrucció de la timba, feren l’avís a la Policia Local i seguidament es paralitzà l’obra. És un orgull per a la nostra societat, comptar en ciutadans així, que responen als atacs del nostre patrimoni històric, ens demostra que hi ha una acció cívica.
ARCA ha demanat davant l’Ajuntament de Felanitx i el Consell de Mallorca el següent:
1. Una sanció exemplar contra l’empresa promotora de les obres, per haver atemptat contra un bé patrimonial.
2. Exigir a l’empresa que restitueixi i restauri, baix el seu cost les despeses, pel mal que han ocasionat al nostre patrimoni històric.

3. Major control urbanístic, quan es duguin a terme obres on hi hagi béns patrimonials. Les empreses haurien de presentar un certificat de garantia de les obres, per tal d’assegurar la preservació dels elements de caire patrimonial.