13 d’ag. 2007

ARCA demana a AENA la no demolició de Son Mosson

ARCA s’ha fet ressò de la intenció d’AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) de demolir les cases de SON MOSSON i introduir els seus enderrocs dins unes coves situades sota aquestes. Les cases es troben ubicades dins la propietat de l’Aeroport de Palma de Mallorca, a la capçalera 06L, al marge dret de l’autopista de Llucmajor a Palma, sobre un turó, a l’alçada de la sortida de Can Pastilla - Aeroport.
De l’interior de les coves es degué extreure el marès per fer les cases, però s’haurien d’excavar per saber de quin període històric es tracta.

AENA argumenta que dites cases suposen un obstacle per l’envolatge i l’aterratge dels avions que utilitzen la pista de vol 06R – 24R. Aquests son els avions que aterren des
Segons hem pogut examinar personalment, no hi ha cap perill per a la circulació aèria, primer en el moment d’envolar-se, els avions si es desvien un poc, volen per damunt les cases, però a una gran alçària d’aquestes i segon, en el moment de l’aterratge, els avions arriben a una distancia de més de 400 metres (quan la normativa d’aviació civil diu, que els obstacles han d’estar a més de 75 metres de distancia lateral) de les cases.
Els avions entren des de la mar i els pilots han de seguir una línia de llums, en cas d’una lleugera desviació, la torre de control els avisa i els fan rectificar. En aquest sentit els arguments que ofereix AENA, no creiem que siguin convincents.
Les cases de Son Mosson apareixen ja documentades a finals del segle XVIII, tot i que la construcció actual, pugui ser de finals de segle XIX o principis del XX, ja que la referència cadastral diu que són de l’any 1900. Per aquest motiu, estem parlant d’un element històric, que representa a una època i simbolitza el passat agrícola d’aquesta àrea.

La nostra entitat ha demanat davant AENA, el Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca i a la batlessa de Palma els següents punts:

1. Que no es concedeixi la llicència de demolició de les cases de SON MOSSON i les coves subterrànies.

2. Que AENA presenti proves més precises i contundents, i que argumenti perquè les cases de SON MOSSON suposen un obstacle per a l’aviació, quan aquestes no ho han estat fins ara, des del funcionament de l’Aeroport de Palma de Mallorca.

3. Convèncer a AENA de la simbologia d’aquestes cases, que dominen des del turó on estan situades, l’entrada a Ciutat des de llevant i la valia arquitectònica, amb detalls forçament interessants al llarg de la seva façana.

4. Protegir les coves subterrànies, per tal que es puguin dur a terme estudis científics i saber de quin període poden estar datades. El seu coneixement, podria obrir noves vies d’investigació en el camp de la prehistòria i donaria ressò, a un patrimoni històric bastant maltractat i escàs al municipi de Palma.


En un altre sentit ARCA ha pogut examinar el patrimoni històric que encara es conserva dins la propietat aeroportuària d’AENA. De tots es ben sabut, que en el moment de fer l’aeroport i en les seves successives ampliacions, el nostre patrimoni històric va sofrir gran danys i avui dia ja no podem comptar amb molts d’elements patrimonials que hi devia haver en tota aquesta àrea. La nostra crítica es centra amb AENA, perquè no podem admetre de cap manera que segueixi destruint el nostre patrimoni històric.
Segons informacions de l’associació d’Amics del Molins han arribat a un acord amb AENA perquè es restaurin un total de 10 molins, aspecte que aplaudim, al igual que es va fer fa uns anys amb els molins de Can Reviu. De totes formes, hem pogut comptabilitzar un total de 21 molins dins els límits de l’aeroport, alguns amb un bon estat de conservació i altres no tant. Desitjaríem que la mateixa intenció que ha mostrat AENA per la restauració d’aquests elements patrimonials, també la reflectís amb altres elements patrimonials que es troben dins la seva propietat, com el cas que ja hem denunciat de les cases de Son Mosson i la cova subterrània.
Vegeu Diario de Mallorca