24 de gen. 2024

ARCA VOL CANVIS AL PROJECTE PRESENTAT PER A LA PLAÇA DEL MERCAT

 


ESTAM PARLANT D'UNA PLAÇA HISTÒRICA DE MÀXIMA IMPORTÀNCIA.

EL TEMA PRINCIPAL A DISCUTIR NO ÉS ALASKA SÍ O ALASKA NO, AL NOSTRE CRITERI.

L'entorn patrimonial és de gran valor i és el que s'ha de resaltar i protegir les seves visuals.

MONUMENT A ANTONI MAURA

Ens preocupa el canvi d'ubicació del monument dedicat a Antoni Maura obligat pel creixement del ficus. I de fet consideram que s'hauria de qüestionar aquest canvi.

La nova ubicació projectada pot provocar efecte pantalla sobre la arquitectura de l'entorn que, repetim, és allò que s'ha de posar en valor.

Tenim dubtes de si un sols arbre ha de condicionar la ordenació de tota la plaça. Un arbre, ficus, que segur admet podes i del qual s'hauria de controlar l'extensió aèria i subterrània.

En qualsevol cas, si s'opta pera mantenir la proposta de canvi d'ubicacio del monument exigim una recreació prèvia in situ per tal d'avaluar l'impacte a les visuals de l'entorn.

LA PLATAFORMA ÚNICA DESPERSONALITZA

Ens preocupa també la despersonalització de la plaça, igual que ha passat a molts pobles i altres indrets de Ciutat, per la implantació de la plataforma única al trispol. Consideram que s'hauria de garantir l'accessibilitat mantenint una diferència d'alçades del trispol de la plaça respecte a l'espai de circulació, que tanmateix hi ha a tot l'entorn. Si no, el que passa és que s'ha de posar gran quantitat de bolardos verticals (pals) que impacten i vulgaritzen el paisatge. Tendriem una plaça envoltada de pals.

Sobre l'Alaska, en tot cas el valor a conservar, si es vol, és la imatge que sempre hem conegut. El creixement hauria de ser mínim. Al concurs d'adjudicació de la gestió, hauria de garantir que el tipus de producte que s'ofereix és similar i els preus també. Si no és així, no tendria sentit mantenir un kiosk a aquesta plaça pública

Tenim moltes coses més a dir sobre mobiliari, trispol, com creixen les voreres, Iluminació etc. Ens agradaria haver tengut abans una reunió per participar i opinar prèviament a la presentació (l'havíem sol·licitada a Infraestructures fins i tot per escrit) i no hem estat rebuts.

A partir d'ara esperam que la voluntat de diàleg i flexibilitat es demostri en un projecte vital per a la ciutat i el seu Patrimoni.

Hem d'aconseguir el millor resultat que també tengui en compte als residents de la zona

Volem resaltar que a la reunió de Centre Històric celebrada el dia de ahir no es va prendre cap decisió