18 de gen. 2024

ARCA DECEBUDA AMB LA PONÈNCIA TÈCNICA DE PATRIMONI (CONSELL INSULAR) QUE NO PLANTEJA EVITAR EL PROJECTE DE BEACH CLUB AL BALUARD
ARCA AFIRMA QUE HI HA CAMÍ A RECÓRRER PER EVITAR LA OCUPACIÓ INVASIVA DEL MIRADOR DEL BALUARD

A la ponència tècnica del Consell Insular de Mallorca, celebrada ahir, es va donar una passa per, aviat, aprovar  el projecte de  de la terrassa beach club del Baluard, amb prescripcions de detalls que els propis Serveis insulars de Patrimoni han proposat. ARCA ho considera una greu equivocació. 

No ha estat una votació  unànime ja que una part important dels membres han reconegut que no s'hauria d'haver aprobat el projecte inicial l'any 2022. No obstant la percepció d'ARCA és que ara la instància tècnica del CIM no vol fer marxa enrera i també els polítics del Consell , d'alguna manera són pressoners de les decissions equivocades anteriors que partien de considerar la Murada de Palma apropiable per una terrassa o negoci privat concedit per un Museu, el Baluard. Així les coses volen aprovar, amb algunes restriccions gairebé el mateix projecte

ARCA  i una tècnica membre de la Ponència han votat en contra de donar passes que consoliden l'ocupació despersonalitzant del Baluard, manifestant l'oposició a un Projecte que maltracta un Bé d'Interès Cultural de Palma, la Murada i el converteix en una terrasa de negoci tipus "Beach Club". ARCA ha explicat els arguments en contra del Projecte ja manifestats des de l'anterior legislatura: invasió d'un BIC, ocupació excessiva i innecessària d'un espai públic ciutadà, maltracte a una zona sensible del Conjunt Històric de Palma i de la Murada en particular.

ARCA creu que ja des de l'aprovació del projecte l'any 2022, a l'anterior legislatura, no s'ha defensat l'interés general en quan a la protecció del Patrimoni i l'us de l'espai públic

Per tant, mantenim la nostra postura en contra i recordam que hi ha camí per recórrer per evitar la ocupació inapropiada del mirador del Baluard. 

ARCA ha exposat i defensat aquests criteris a l'anterior Ponència, als polítics del CIM i de l'Ajuntament de Palma i ahir un cop més a la Ponència Tècnica.
 
Totes les institucions s'han de plantejar si volen mantenir el "desastre del Beach Club en la Murada" que l'anterior govern autoritzava.
 
ARCA DEMANA QUE EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA INICII UNA REVISIÓ D'OFICI DE L'AUTORITZACIÓ

ARCA creu que els responsables del Consell insular haurien de impulsar una revisió d'ofici de l'AUTORITZACIÓ anterior (que estava mal concedida i no executada). El bé màxim a protegir és el Patrimoni històric de Palma, la Murada (declarat BIC Monument) i l'us mesurat de l'espai públic que ha de ser accessible per a tothom i no reservat per a butxaques afavorides. L'administració ha de ser capaç de rectificar-se a sí mateixa, i és el que demanam. 

ARCA no s'oposa a una cafeteria sense afany de envair i ocupar un espai patrimonial. Una cafeteria al servei de un museu i de una ciutat. Mai una invasió estètica tipo beach club relegant al Patrimoni a ser el seu decorat, tal i com seria en el projecte actual. 

AQUESTA REVISIÓ D'OFICI SERIA UNA PRIMERA PASSA CAP A LA SOLUCIÓ

A continuació també l'Ajuntament de Palma, com a titular de la Murada,  Be Cultural i resposable de concedir llicències d'obra i activitat, també tendria molt a dir i a defensar per aturar aquest desgavell.