4 d’oct. 2021

La porta de la fàbrica CIMSA del Parc de ses Veles s’ha de preservar com era, degut a que no és un llenç per plasmar art i reivindicació

Merescuts homenatges en forma d’intervencions artístiques s’han de fer als suports adients

La memòria del nostre passat es conserva amb empremptes que hem de preservar per a les generacions futures. I aquestes empremptes s’han d’entendre.

El Parc de ses Veles va ser inaugurat l’any 1999 als solars ocupats per l’antiga fàbrica CIMSA

El passat industrial de la zona està representat per la porta de la fàbrica CIMSA que va ser ubicada com a entrada a l’esmentat parc de ses Veles. Aquest espai públic és fruit de la lluita ciudadana.


Aquest indret de Palma albergava diverses industries i fàbriques emblemàtiques, especialment la de Can Coromines, desgraciadament esbucada i desapareguda.

Homenatge merescut a dones reivindicatives

Ara l’administració facilita una intervenció artística a l’esmentada porta per retre homenatge a la activista d’Hondures, per la Natura i els drets socials, Berta Cáceres i a altres dones del món.

Valoram positivament que es reti homenatge a aquestes lluitadores, no oblidem que Berta Cáceres va ser assassinada per defensar la vida i el futur. Valoram que s’encarregui a una artista fer una intervenció a la ciutat. Però consideram desencertat que es transformi la porta en un mur artístic.

Creim que una porta amb valor patrimionial, estigui o no catalogada, s’ha de preservar com a tal, per respecte a la història de l’indret i al patrimoni de la ciutat.

L’administració, abans d’actuar a la ciutat, hauria de consultar amb aquelles entitats ciutadanes que ens dedicam a la seva millora i conservació.