1 de des. 2020

ARCA demana vigilància i futur per a la possessió de Son Reus, com a element històric propietat de l’Ajuntamemt de Palma.

ARCA demana una vigilància efectiva per evitar més expolis a Son Reus i pensar usos adients que garantitzin un futur digne per aquestes cases de possessió i el seu terreny agrícola.

  

D'ençà la pèrdua de dues places de jardiner o empleat d'EMAYA les Cases de Son Reus de baix, propietat de l’Ajuntament de Palma des de l’any 1975, s'han anat degradant paulatinament. Actualment es troben en un estat lamentable fruit d'aquesta manca de vigilància i de l'absència de criteri d'utiltizació suposant, en part, la pèrdua de béns mobles (i d'altres tipus) de la possessió (i de l'Ajuntament, perquè servia de magatzem).

La deixadesa de l’Ajuntament de Palma i la manca de vigilància costa molts de doblers públics

L'Ajuntament de Palma ha d’aprendre de les seves errades i aquesta és una molt greu: la deixadesa en la gestió del propi patrimoni, que és el patrimoni de tots. Lamentablement, no és l'únic cas.

Avui volem denunciar l'abandonament de Son Reus, que ha perdut el seu jardí víctima del vandalisme i les unitats de camions de bombers dipositats allà han estat expoliats peça a peça. Ens consta que documentació acumulada dins l’immoble ha estat cremada a un incendi i no sabem si hi havia o no res de valor. Tot això als darrers anys. 

 

La primera norma de gestió ha de ser conservar i vetllar, perquè sense això creix la degradació, segueix la pèrdua de parts del bé o l'ocupació incívica o de delinqüència, en qualque cas, obligant a fortes inversions després. Un exemple passat, és Son Ametller, immoble que ja va ser víctima del vandalisme i després tots ho pagam, amb pèrdua d'autenticitat i amb una despesa econòmica que es podria haver evitat.

En general, després de planificar els usos adequats (i per això comptar també amb les entitats ciutadanes) una primera eina que ja des d'ara ha d'emprar l'Ajuntament de Palma és la vigilància i evitar l'incivisme (és increïble que no es posin càmeres de seguretat en tots els béns municipals o un sistema d'alarmes com els que es té qualsevol indret a dia d'avui).

Cercar un ús adequat i respectuós amb el bé patrimonial

Per tot això ARCA demana a l’Ajuntament de Palma obrir un període de reflexió sobre el futur d’aquestes cases i el seu terreny que ha de ser positiu i respectuós amb la seva vàlua patrimonial, històrica i paisatgística i,mentre, posar vigilància adequada a la finca i iniciar el manteniment.

L’edifici es conserva en un estat de degradació important tot i que no arriba al de ruinós. Però si no s’íntervé la degradació augmentarà. Té molts elements arquitectònics d'interès al propi edifici d'important factura, com la llotja, la torre amb merlets i les instal.lacions agropequàries. També presenta aljubs circulars i fragments de síquies provinents de la font del Mestre Pere. Tot plegat un petit tresor que l’Ajuntament de Palma descuida irresponsablement.