25 de juny 2018

Roda de premsa de presentació de l'exposició Baranes de Palma i els aspectes reivindicatius.

Lluís Moranta i Àngels Fermoselle presentant l'exposició
"Les baranes de Palma".
Les baranes de les façanes de Palma un petit patrimoni a protegir

L'Ajuntament de Palma hauria de contemplar aquest element als seus plans de protecció dels barris

"Baranes de Palma. Recull de Lluís Moranta. Arquitecte".
ARCA ha organitzat aquesta exposició fotogràfica: amb un triple objectiu:

1-      Donar a conéixer la gran diversitat de baranes que hi ha a la ciutat.
2-      Posar en valor un element singular de les façanes de Palma: la barana. És un element funcional (evita la caiguda, protegeix) i també aporta un valor estètic i diferenciador.
3-      Proposar alternatives a la seva retirada i/o a la seva destrucció.
4-      Aconseguir una protecció real, com a patrimoni senzill que són, especialment les ubicades a les barriades tradicionals.

Feina de Lluís Moranta i la selecció per a l'exposició

L'arquitecte Lluís Moranta  entre els anys 2006 i 2007 va recollir en 9.000 fotografies totes les baranes de Ciutat.

La seva intenció era conservar la memòria, com si d'un notari es tractàs, d'aquests elements tan abundants i, que, per desgràcia van desapareixent de manera acelerada.

ARCA, fa un any es va assabentar d'aquesta tasca encomiable i va decidir donar-la a conéixer en la mesura de les nostres possibilitats.

Amb la col.laboració de Lluís vàrem decidir seleccionar unes 100 fotografies centrant la tria als edificis de planta baixa i planta i pis que eren els que corren més perill de desaparéixer.

Aquestes baranes es varen instal.lar especialmet durant la primera meitat del S.XX

Hi han altres baranes més elaborades i pròpies de cases de més alçades a carrers més senyorials com a alguns de Santa Catalina, de l'Eixample i del Centre Històric, moltes d'elles fetes amb forja, les quals, tot i que Moranta les té recollides a la seva col.lecció fotogràfica, no són objecte d'aquesta exposició.

Les baranes de l'exposició es feien amb mòduls de barres rectes, entorcillades, flors i altres ornaments que es composaven segons l'artesà ferrer ho considerava. Les peces s'unien amb reblons, no es soldaven. El resultat demostra que la diversitat de baranes és considerable. De vegades les façanes es diferenciaven, especialment, per la barana triada.

Dos perills principals  provoquen la desaparició de les baranes:

  1. La substitució dels edificis de poques alçades per altres de major nombre de plantes.
  2. La substitució de les persianes i marcs de fusta per altres d'alumini.
Normalmemt, tant en un cas com en l'altre les baranes es llencen i es venen a pes com si fos simple ferro. Tan sols en poques ocasions, qualque promotor sensible les reubica a la nova construcció i també poques vegades s'adapta la barrera original al nou marc i persiana d'alumini.

Des d'ARCA pensam que aquesta dinàmica es pot revertir si en primer lloc els particulars posen en valor aquest element que nosaltres qualificam com "petit patrimoni".

L'administració també té la seva part de responsabilitat ja que les baranes són uns dels elements que aporten pesonalitat a les barriades tradicionals. Per tant, l'ajuntament té una obligació en la protecció, recollint-ho per exemple a tots els plans especials de protecció.

Altres detalls de l'exposició:
El local d'ARCA és el lloc on es troba ubicada i és al carrer Can Oliva núm. 10 de Palma. Per ara estarà oberta els matins laborables. La mantindrem durant un període  mínim de tres mesos i la visita és gratuïta.

El contingut, disposició, i muntatge de l'exposició ha estat coordinat per Àngels Fermoselle, vicepresidenta d'ARCA.


Per visites especials, escoles, etc es pot contactar amb ARCA.