4 de juny 2018

ARCA demana a l'Ajuntament de Palma l'activació immediata del compromís municipal per a erradicar les pintades a Ciutat.

ARCA, com a entitat que vetlla per la conservació i preservació del patrimoni cultural de Mallorca, demana actuacions serioses i immediates per prevenir, evitar, netejar i sancionar l'execució de pintades a la nostra ciutat.

El Ple de l'Ajuntament de Palma es va comprometre a complir el següent acord

Volem recordar que el Ple de l’Ajuntament de Palma celebrat el passat mes de març va aprovar per unanimitat un compromís que perseguia l’erradicació d’aquesta agressió a la imatge de la ciutat. Va ser una proposta d’ARCA i es varen aprovar els segënts acords:
  1. Reconéixer el problema de les pintades a la nostra ciutat. Reconéixer el greu problema paisatgístic que provoca i l'agressió a béns particulars i col.lectius, essent especialment greu quan es practiquen sobre pedra viva, pedra de marés o altres elements patrimonials.
  2. Compromís per prevenir, restaurar i investigar els autors de les agressions. A tal fi s'harien de decidir en un termini de temps breu quines accions de vigilància, investigació i protecció, aixì com criteris de restauració s'han de seguir.
  3. Establir complicitats efectives amb les altres administracions per dur a terme els propòsits esmentats.
    Passat dos mesos de la seva aprovació, encara no tenim notícies de l'activació d'uns protocols

Han passat dos mesos sense que haguem tengut notícies sobre la feina en aquest sentit i pensem que s’han d'activar aquests protocols i ja va sent hora d'aturar l'incivisme que afecta negativament a la imatge de tots els barris de la Ciutat i en concret al seu Patrimoni Cultural. No oblidem que el conjunt del Centre Històric està declarat BIC i les pintades han agredit gairebé a tots els seus carrers.