9 d’ag. 2013

Obres al Port Andraitx provoquen destrosses marjades

ARCA denúncia novament obres a Can Borras (Port d’Andratx)

La nostra entitat ha pogut tenir coneixement de les excavacions i destrucció d’un conjunt de marjades que s’estan duent a terme a una zona anomenada can Borras (Port d’Andratx), situada concretament al polígon 13 parcel·la 154. En aquests moments s’està obrint un camí a una zona boscosa.

ARCA ja va denunciar obres semblants en data de 22 de març de 2011, les quals foren suspeses per l’Ajuntament d’Andratx amb el decret 203/2011.

Les obres posen en risc el mediambient i el patrimoni cultural.

Aquesta parcel·la presenta una extensió de 79.000 metres i segons el Pla Territorial de Mallorca (PTM) està declarada amb la figura d’ARIP boscós.

ARCA creu que la intervenció que s’està duent a terme en aquesta zona és molt greu i que cal intervenir urgentment per evitar que el mal que s’està ocasionant al mediambient i al patrimoni cultural sigui major.

Després de la denúncia d’ARCA, entre abril i maig de 2011 es varen dur a terme diferents informes de Patrimoni, alertant del jaciment arqueològic de S’Almudaina (04/70) i restes de ceràmica trobades en aquests indret. L’informe recull que es va delimitar el jaciment arqueològic i l’àrea afectada.

ARCA demana a les administracions que actuin amb urgència

ARCA ha demanat a l’Ajuntament d’Andratx i al Consell de Mallorca:

Que un tècnic es desplaci fins a aquest punt per avaluar la intervenció duta a terme en aquesta zona declarada com a ARIP boscós i també que es comprovi si les obres afecten a elements patrimonials i si aquestes si adapten a la llicència atorgada pel consitori.


Cap comentari: