12 d’ag. 2013

ARCA alarmada per la pretensió d’instal•lar un take away al claustre renaixentista del Palau Rei Sanç de Valldemossa. És part dels límits històrics de la Cartoixa

Patrimoni del Consell té sobre la taula una petició per la qual es pretén tomar una caseta de souvenirs que és totalment al·liena al palau ja que va ser construïda els anys 60, i aixecar una altra de nova per albergar una cafeteria.
ARCA ha presentat un escrit al Consell de Mallorca demanant la denegació dels permisos perquè va en contra de la Llei de Patrimoni Històric
Si se toma la caseta actual de souvenirs, (ubicada a la entrada al Palau del Rei Sanç des de la Plaça de la Cartoixa) element construït els anys 60 i aliè al sentit històric del Palau, no ha de ser substituïda per res, ja que la Llei de Patrimoni Històric empara retornar a l’estat original, però no aixecar una nova edificació.
Sense dubte la intenció dels promotors d’una cafeteria “take away” al Claustre de Santa Maria del Palau Rei Sanç sigui col·locar taules i cadires com si el claustre històric fos la terrassa del bar. Amb tot el que implicaria a continuació de para-sols, cartelleria, etc que alterarien el conjunt històric.
Valldemossa ja té moltes cafeteries
Valldemossa està plena de cafeteries. La Plaça de la Cartoixa està ben servida de bars i restaurants, per tant ni el respecte pel patrimoni, ni el respecte a la legalitat, ni les necessitats de servei justificarien un permís com el que es pretén. 
Preservar i recuperar la integritat del Claustre Renaixentista del Palau del Rei Sanç (accés des de la Plaça de la Cartoixa
El claustre de Santa Maria és el primer claustre renaixentista a Mallorca, amb un espai exterior encara que transformat pels successius propietaris.
ARCA veu amb bons ulls que s’esbuqui l’actual caseta de souvernirs però de cap manera que s’aixequi res per substituir-la. La llei de Patrimoni Històric avala la recuperació d’un Claustre
Des d’ARCA també tenim intenció de promoure una delimitació del BIC del Conjunt de La Cartoixa més estudiada i ample
ARCA veu amb preocupació que en torn a distints elements integrants del conjunt de La Cartoixa i també del Palau Rei Sanç s’estàn  promoguent diverses iniciatives crematístiques que alteren la unitat i la lectura del conjunt de La Cartoixa i el seu conjunt Històric-Patrimonial.
ELEMENTS DE PROTECCIÓ DE AFECTEN EL CONJUNT DE LA CARTOIXA ON ESTÀ INCLÒS EL PALAU DEL REI SANÇ
a) MONUMENT HISTÒRIC (en virtut de la protecció de la Disposició Addicional Primera de la Llei 16/1985 de 15 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol i  del  Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los castillos españoles (BOE 5-5-1949).
b) També està protegit en situar-se aquest immoble dintre l’àmbit del Conjunt Històric Artístic de la Cartoixa i els voltants segons el Decret 1856/1971, de 8 de juliol (BOE núm. 179, de 28 de juliol de 1971 i correcció d’errades al BOE núm. 282, de 25 de novembre de 1971).
c) Planejament urbanístic municipal (Fitxa 1.B.01 del Catàleg de Valldemossa).

d) La Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears

Cap comentari: