5 de des. 2012

Imperdonable destrucció de l’harmonia i autenticitat de la Plaça Quadrado


ARCA vol manifestar la decepció i el rebuig que ens desperta el permís per a derruir l’immoble de la Plaça Quadrado amb valors patrimonials indiscutibles per la zona on s'ubica, un espai urbà de primer ordre i devora una zona ja "capolada" de Palma (lamentablement Sa Gerreria és un petit desastre).

La falta de sensibilitat dels responsables d’urbanisme de Palma i del Consell de Mallorca se demostra una vegada més. Ells apel·laran a la legalitat, però deixen de costat l'esperit de la legislació de Patrimoni Històric que està per sobre dels interessos econòmics de particulars i que vol que es conservi tot el llegat cultural, artístic i arquitectònic que han conservat els nostres avantpassats.

Mentre la normativa de runes tècniques es mantingui com ara, amb la falta de respecte pel patrimoni històric ja comentada, perdrem un darrera l’altre edificis i espais urbans amb rellevància ambiental, com ara la Plaça Quadrado, que són la nostra personalitat.

Perdre història i autenticitat a canvi de què? A canvi de res
c/ Colom. L’Ajuntament de Palma no va escoltar ARCA per conservar l’edifici de Colom cantonada amb el carrer Paners i ara tenim un solar que sembla bombardejat per a vergonya de la nostra imatge.
Avinguda Argentina. L’Ajuntament de Palma no va escoltar ARCA per conservar l’edifici del carrer Aníbal cantonada amb l'Avinguda Argentina i ara tenim un solar plé d’herbes amb un ofensiu cartell publicitari (fa al.lusió a la història del barri) que perjudica la imatge de Santa Catalina.
Plaça Quadrado. L’Ajuntament de Palma no ha escoltat ARCA i perdrem un edifici singular d'una de les places més autèntiques de Palma.

El Consell de Mallorca mira cap a un altre costat
Fa mesos que el Consell de Mallorca té escrits d’ARCA per evitar aquestes pèrdues irreparables i especialment revisar la norma de runes que és la gran amenaça i excusa per seguir derruint el patrimoni històric d'aquesta ciutat. Per molt que el Consell de Mallorca faci informes sobre alguns dels valors històrics dels edificis (així va passar amb el Quarter de Carrabiners de sa Colònia de St. Jordi, també amb l’edifici de Santa Catalina i ara igual) NO ES DUEN A TERME CAP DE LES ACCIONS QUE PERMETRIA conservar la nostra Ciutat Històrica.

ARCA demana al Consell de Mallorca que aprovi una NOVA DELIMITACIÓ DEL BIC CONJUNT HISTÒRIC DE PALMA
Si volem solucionar problemes com aquest, el degoteig interminable i llastimós d'edificis destruïts, una de les solucions seriosa i real és la nova delimitació del Conjunt Històric del Centre Històric de Palma, declaració de BIC de 1972 que necessita una ACTUALITZACIÓ URGENT, entre les quals l'acceptació com elements singulars, els espais urbans que conformen la Ciutat (Pl. Quadrado, Pl. Major, Pl. Sa Quartera, Pes de Sa Palla, Sant Jeroni).
Per què el Consell de Mallorca no dedica cap esforç a actualitzar aquest BIC i a donar -aquí sí- seguretat jurídica a tota la ciutadania i al patrimoni cultural?

ARCA demana al Regidor d'URBANISME Jesús Valls que treballi per aprovar la normativa urbanística que Palma necessita: normes clares i que respectin els valors i els elements culturals de Palma mitjançant modificacions de PGOU (que ara són molt més senzilles de tramitar perquè l'Ajuntament ha recobrat competències abans en mans del Consell) i modificacions de Catàleg. Mentrestant, té l'obligació d’evitar destruccions com aquesta.