27 de des. 2012

ARCA preocupada per la destrucció d’un marge de característiques úniques a la possessió de Son Esteva (Andratx)


ARCA ha pogut tenir coneixement de la degradació que està patint un antic marge situat a la possessió de Son Esteva, el qual presenta unes característiques constructives úniques i especials, que el fan un element especial i que és susceptible de ser protegit per evitar que es segueixi degradant.

Sabem que des de fa un temps, s’estan duent a terme d’una forma continuada, indiscriminada i sense cap control la cremació de restes de poda d’arbres o matolls, les quals es col·loquen a la paret del marge. Posteriorment, aquestes són cremades, sense tenir en compte cap protòcol d’emergència, ni el manco respecte cap a la conservació de l’element etnològic que acabarà deteriorant-se si segueixen els treballs a aquest ritme.

A les imatges es pot observar, com la filera de blocs situada a la part superior del marge ha desaparegut parcialment, és un efecte del nivell de degradació que estan ocasionant aquests treballs de cremació de poda.

Altres conseqüències

Degut a que aquest marge es troba molt aprop del nucli urbà d’Andratx, són constants els olors a fum i cremat que els veïnats de la zona pateixen.

ARCA demana a l’Ajuntament d’Andratx que aturi immediatament aquests treballs de cremación de poda, perquè el marge de Son Esteva no es segueixi degradant més.