22 de febr. 2011

ARCA demana que sigui declarat Lloc Històric els voltants del cementiri de Porreres

Per tant, el polígon industrial previst a l’altre costat de la carretera de Palma, hauria de reservar els espais més propers al cementiri, per a zona verda i commemorativa, amb algun element monumental explicatiu.

Des d’ARCA feim aquesta proposta per respecte al Patrimoni Històric i a les persones assassinades a la guerra civil i amb la pretensió de no oblidar mai uns fets rebutjables i dramàtics, que romanen i han de romandre a la memòria col·lectiva.

Volen construir un polígon industrial junt al cementiri de Porreres, a l’altre costat de la carretera que va a Palma.

Les parcel·les que es volen dedicar a ús industrial i de serveis, ara són terreny agrícola.

L’església que hi ha junt al cementiri, el propi cementiri i la tanca que l’envolta, són elements culturals i històrics de gran rellevància per al poble i per extensió per Mallorca. La Guerra Civil, a més, va deixar episodis tràgics al cementiri i a les seves immediacions que pertanyen a la memòria col·lectiva. Per respecte al Patrimoni, als assassinats a la guerra i per no oblidar uns fets rebutjables, ARCA demana que els terrenys de les immediacions del cementiri de Porreres, siguin declarats LLOC HISTÒRIC i per tant s’impossibiliti la construcció de naus industrials precisament en aquest lloc.

A la reunió de la Comissió de Patrimoni del Consell Insular de Mallorca celebrada el passat dia 15, ARCA va deixar constància d’aquesta postura.

Cap comentari: