15 de des. 2010

Pujada reivindicativa al molí des Castellet (Calvià)

La Comissió Pro-Molí des Castellet (composta per ARCA, GOB, Plataforma pro-camins públics i oberts, Plataforma Calvià per la Llengua, AA.VV. de Calvià, Associació Pere Josep canyelles, SOS Can Veiret, GADMA i Amics de la vall de Coanegre) organitzà una marxa cívica el passat diumenge dia 12 de desembre per tal de demanar a l’Ajuntament de Calvià que no és tanqui l’accés al molí des Castellet, com a espai simbòlic i que es garanteixí el dret de pas públic per un vial que considerem de caràcter històric.

La Comissió demana també, que aquest camí sigui incorporat al Catàleg de Béns a Protegir de l’Ajuntament de Calvià i la conservació i retauració del molí des Castellet com a patrimoni històric i simbòlic del poble de Calvià.

La marxa pretenia recordar les diferents infraccions que s’han duit a terme al seu conjunt: destrucció per abandonament, obres il.legals a les casetes de roters i instal.lació d’una barrera al camí públic.

El molí està catalogat com a bé d´interès etnològic per l’Ajuntament de Calvià i es troba en zona ANEI però es demana també que es declari Bé d´Interès Cultural per el seu valor paisatgístic i històric, ja que s´hi celebraven els Pancaritats antigament.

Ens sentim orgullosos del nostre patrimoni, el volem disfrutar i donar conèixer.

Cap comentari: