22 de des. 2007

Visita a la Fundació Bartomeu March

Visita a la Fundació Bartomeu March, on hem gaudit de la col.lecció de Cartografia Mallorquina i el Palau March. Dirigit pel professor de la UIB Antoni Ginard Bujosa.


Vegeu article d'Antoni Ginard Bujosa "Breve aportación al catálogo español de documentos cartográficos"
en "Anales de geografía de la Universidad Complutense", ISSN 0211-9803, Nº 7, 1987 (Exemplar dedicat a l'homenatge a D. Manuel de Terán : varia geogràfica) , pags. 647-653