29 de des. 2007

embARCA't: Museu Diocesà

Visita al "Museu Diocesà" dirigida per l'historiador Pare Gabriel Llompart


BREU HISTÒRIA DEL MUSEU DIOCESÀ- L'any 1878, el bisbe Mateu Jaume, comença a formar una col.lecció diocesana de peces artístiques provinents de diverses esglèsies i menestirs.
- Durant l'any 1906, el bisbe Pere Joan Campins decideix crear un museu i habilita unes construccions amb aquesta finalitat.
- L'any 1914 la Societat Arqueolocica Lul.liana accepat dipositar objectes custodiats al museu i diversos particulars, com la comtessa vidua de Séguier donen la seva col.lecció.
- L'any 1915, mor el bisbe Campins i Mn. Antoni Maria Alcover continua la tasca iniciada pel bisbe.
- L'any 1916 queda constituïda la Junta del Patronat del Museu amb Mn. Antoni Maria Alcover com a president.
- El dia 23 de març de 1916, primer aniversari de la mort del bisbe Campins, s'inaugura el museu.
- Durant la guerra civil i la posguerra el museu passa per moments d'inestabilitat, en que ha de tancar, fins que el 22 de maig de 1952 torna a obrir.
- Finalment l'any 2002 el bisbe Teodor Úbeda decideix iniciar la remodelació del museu i de l'edifici, tasca que encarregarà a Mn. Pere Joan Llabrés.
- El 16 d'abril de 2007 el bisbe jesús Murgui inaugura el renovat museu.

RECORREGUT PEL MUSEU PERMANENT
1. El primer cristianisme a Mallorca
2. L'art gòtic
3. L'aire nou del Renaixement
4. El taller dels Lòpez i l'art de la Contra Reforma
5. Del Renaixement al Barroc
6. La col.lecció de ceràmica
7. Gaudí a la Seu de Mallorca