25 de maig 2007

Ses Tres Creus (Montuïri)


Fa poc més d'un any, el poble de Montuïri va rebre un atac, en un dels seus indrets més símbolics, del seu centre històric. Una petita capelleta anomenada Ses Tres Creus va ésser derruïda per ordre del seu propietari.


ARCA va denunciar el cas al seu dia, i la protesta va arribar al Consell de Mallorca. Finalment s'aprovà una reforma de restitució de la part derruïda amb la seva mensula i les tres creus de fusta a l'interior.


Els darrers dies, ens han arribat denuncies de veïns de Montuïri, que veuen amb preocupació aquesta restitució, que no s'adapta al projecte que es va aprovar a la Ponència de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca.

A les imatges podem veure l'estat rústic que presentava la capelleta i l'estat actual.