26 de maig 2007

Arquitectura y automóviles

Amb aquest títol, l'escriptor i soci d'honor d'ARCA, Carlos Garrido, va escriure un article, dins la sèrie "CASAS DE PALMA", en el "DIARIO DE MALLORCA" de dia 11 de febrer d'aquest any que, ara que es parla de demolir l'edifici assoleix una gran actualitat.

En l'esmentat article Carlos ens explica que l'edifi de Automóviles Bibiloni és de 1928 i combina elements clàssics amb altres que recorden l'estètica maquinista.


Ens hem de situar en l'època, per comprendre l'entusiasme que provocava el futurisme i el maquinisme. El carrer Aragó és un dels millors exemples de l'eixample ciutadà, sorgit després de la demolició de les murades: no ens ha de sorprendre que en aquest carrer s' establís el local
d'Automóviles Bibiloni que, des de 1928 ocupa un lloc de privilegi en el carrer.

El conjunt integra diversos espais: a la planta baixa, mirant al C/Aragó, es troba la botiga; damunt hi havia la vivenda dels propietaris i, en profunditat es desenvolupa un ampli garatge.

La façana te molta gràcia perquè juga amb elements clàssics i moderns i representa l'estètica maquinista de principis del s.XX. Els elements més tradicionals són el frontó, que remata l'edifici
on es llegeix la data de construcció i els relleus que sobresurten i que segueixen el model grec. El mateix es pot dir dels permòdols (mènsules) i motllures amb motius en espiral que ens recorden
les decoracions dels mobles de l'època.

Aquest singular edifici que mereix la nostra atenció per l'original mescla entre quelcom modern
i neoclàssic, està a punt de desaparèixer perquè no gaudeix de protecció.