27 de jul. 2023

La campanya Patinetes y Bicis a Raya s’ha reunit amb Miquel BusquetsRepresentants de la campanya ciutadana Patinetes y Biscis a Raya, impulsada per ARCA, hem mantingut una reunió amb el regidor de Seguretat Ciutadana i Civisme Miquel Busquets i el DG de Seguretat Ciutadana Bartomeu Cañellas.
 
En representació de la campanya hem assistit Maria Fuster (que va ser atropellada per un patinet sobre la vorera el mes de novembre), Nael Falo, Jaume Pla i Àngels Fermoselle.  
 
Una vegada establert el consens sobre quin punt de partida estam que no és altre que la inseguretat dels vianants als espai peatonals per culpa de l’incivisme de molts patinets i bicicletes, els hi hem traslladat una sèrie de suggeriments per millorar la situació.
 
De les 20 propostes presentades volem destacar les següents: 
1.     *Continuar sistemàticament amb campanyes de control de patinets i bicis incívics a espais de vianants. Valoram que Plaça d’Espanya* per ser el lloc més transtitat per vianats a ciutat, es mereixeria un *control policial fixo*. Valoram positivament les fetes durant les darreres setmanes perquè tenen un efecte dissuasori si es mantenen
2.     Senyalitzar amb pictogrames de patinets i bicis al trespol a molts dels nombrossos carrers 30 que hi ha a Palma. Els cotxes han de saber que hi ha altres usuaris de la calçada amb tots els drets i la necessària seguretat. I els patinets i bicis han de circular per allà respectant el sentit de la circulació.
3.     Instar la creació de ciclocarrils 30 a aquells carrers que tenen més d’un vial de circulació en el mateix sentit. Aquest fet permetria d’una manera molt més económica i ágil, augmentar l’espai de circulació per a patinets i bicis.
4.     Instar la colocació de matrícula identificativa a un lloc visible
 
SOBRE EL CAS CONCRET DE BLANQUERNA
El carril bici del carrer Blanquerna s’ha de treslladar perquè un carrer de vianants que de cap manera pot continuar menyspreant els principals usuaris, els vianants. A més el PMUS (Pla de mobilitat) inclou al seu trasllat. Des de la nostra campanya proposam que sigui traslladat amb rapidessa al carrer 31de Desembre, ja que és una via que transcorr paral.lela a Blanquerna
 
A MARIA FUSTER L’ATROPELLAMENT LI HA CANVIAT LA VIDA I NO A MILLOR
La nostra companya, Maria Fuster va poder expressar al regidor i al director general, fins a quin punt un patinet que la va atropellar sobre la vorera en sortir d’un comerç, li ha trastocat la seva vida. A més dels messos de operacions, rehabilitació i dolors que encara li duren, anímicament està afectada per no poder reprendre les seves activitats i per la manca d’ajudes i compensacions de cap tipus. 
 
DEMANAM COMPROMÍS I EFICÀCIA
Entenem que no pot haver un policía a cada vorera però creim que el camí és el de detectar el problema i tallar-lo desde totes les vessants. 
 
CAMPANYA PATINETES Y BICIS A RAYA
Impulsada per ARCA
27 juliol 2023