10 de febr. 2023

ARCA DEMANA A L’AJUNTAMENT DE SÓLLER I AL CONSELL DE MALLORCA NO DEIXAR DEGRADAR MÉS LA FÀBRICA NOVA (SÓLLER)

ÉS BIC, PEÇA CLAU DEL PATRIMONI INDUSTRIAL DE MALLORCA AL MATEIX NIVELL DES SINDICAT DE FELANITX I LA CENTRAL TÈRMICA D’ALCÚDIA

DEMANAM QUE LA ADMINISTRACIÓ LA COMPRI, I LAMENTAM QUE HAGI PERDUT L’OPORTUNITAT DE TENIR-LA GRATUITAMENT

ARCA demana urgentment a l’Ajuntament de Sóller, al Consell de Mallorca i al Govern de les Illes Balears que adquireixin l’immoble de Sa Fàbrica Nova i se li donin els usos que siguin respectuosos amb la seva conservació.

DAVANT LES DARRERES NOTÍCIES, de l’incendi d’una part de la Fàbrica Nova, dels temors de degradació en l’estat actual de l’immoble mentre s’espera una resolució judicial, i de les possibilitats que donen per inversions en patrimoni cultural l’actual conjuntura de “Projectes de Recuperació i Resiliència”.

És un edifici industrial de principis del s. XX, i és “l’única fàbrica de teixits de Mallorca que conserva tots els seus components arquitectònics i gran part de la seva maquinària” (de la Declaració del Consell de Mallorca)) i això la fa un bé inclòs en el catàleg de patrimoni industrial que figura en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial (al mateix nivell que la Central Tèrmica d’Alcúdia i es Sindicat de Felanitx).

QUÈ ÉS LA FÀBRICA NOVA DE SÓLLER?

La Fàbrica Nova es situa a Camí de Cas Jurat, 2 de Sóller (tancada i sense conservació adequada de fa anys) parla encara (tant per l’exterior com per l’interior) del passat industrial de Sóller, juntament amb tants altres immobles i indrets. Era un fàbrica tèxtil que va tenir el seu moment d’expansió i de decadència, comença el 1907 i va tenint reformes i canvis fins a arribar al tancament l’any 1971.

MALLORCA NO POT PERDRE AQUESTA FÀBRICA. S’HA D’ADQUIRIR I EMPRENDRE UN PROJECTE RESPECTUÓS AMB EL PATRIMONI I LA HISTÒRIA.

ADJUNTAM UNA BREU HISTÒRIA DEL DESPROPÒSIT

L’OPORTUNITAT PERDUDA PER INACCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SÓLLER

L'antiga propietària,  Sra. Adela Oliver va morir l’11 de gener de 2002 i va llegar aquest immoble meitat a l’Ajuntament de Sóller i meitat a la família per a destinar-hi un “Museu de la Indústria Tèxtil” deixant preparat fins i tot un Projecte de “reconversió de Sa Fàbrica Nova en museu tèxtil i de la indumentària” a càrrec de la Sra. Natàlia Rabassa.

L’Ajuntament de Sóller del moment (un altre color polític) va acceptar el llegat i va registrar-la. Fins i tot es va preparar la constitució d’una Fundacio Museu Tèxtil Sa Fàbrica Nova en la que participava el Govern de les Illes Balears. Els canvis polítics de maig de 2003 deixaren sense constituir la Fundació i en estat d’abandonament l’edifici, malgrat estar en possessió de l’Ajuntament de Sóller (n’era cotitular registral).

Davant la situació i amb el pas del temps, va revertir l’immoble a la família, tal com manava el testament i la voluntat de la Sra. Oliver. Corria ja el maig de 2013.

Més tard s’iniciaren altres converses per poder donar un ús a l’immoble amb una possible compra per part d’un industrial solleric, però va resultar inviable.

El novembre de 2013 s’inicien els treballs per una modificació puntual de l PGOU de 1998 de Sóller per una ampliació de la Fitxa A9 i una adaptació de la fitxa d’equipament públic E.24 (canvis de superfícies). Aquesta modificació tot i que es tramita (impacte ambiental favorable el 9 de maig de 2014) per informe davant Urbanisme del Consell de Mallorca (29 de gener de 2016) no s’aprova. 

El novembre de 2017 s’inicia la declaració de BIC i l’Ajuntament de Sóller (escrit d’1 de juny de 2018, un altre batle) al·lega

QUIN és EL SEU GRAU D’IMPORTÀNCIA I PROTECCIÓ?

La fàbrica està protegida com a Fitxa de Catàleg local en el PGOU de 1998 (text refós de 2000). Es la FITXA A9, i està juntament qualificat amb l’Equipament Socio Cultural públic i uns espais declarats també ZONA VERDA.  

També està protegit l’immoble com a BÉ D’INTERÈS CULTURAL per Acord del Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2018, que estableix que la Fàbrica té la categoria de Monument juntament amb un ampli entorn i 15 elements de maquinària industrial i mobiliari que s’han de conservar també segons la qualificació del Consell de Mallorca.

QUIN ÉS EL PUNT EN QUÈ ESTAM?

Després d’oportunitats perdudes i intents de trobar una sortida a tot l’immoble, han anat passant els anys i l’edifici ha perdut finestres, vidres, ha estat sotmès a vandalisme i degradació de l’edificiació en si. Després de que totes les persones copropietàries sol·liciten a l’octubre de 2020 l’expropiació per ministeri de la llei (és a dir obligatòria per l’Ajuntament de Sóller). Després de la desestimació d’aquesta expropiació (que permetria adquirir la finca pel preu just taxat) per part de l’Ajuntament de Sóller (21 de seetembre de 2021), els hereus de la Sra. Adela Oliver (que havia deixat la meitat de la fàbrica al poble amb un Projecte de museu a punt)  han presentat un contenciós administratiu contra l’Ajuntament de Sóller que deixa el tema pendent de resolució judicial.

L’Ajuntament de Sóller nega la seva responsabilitat i diu que és el Consell de Mallorca qui ha d’adquirir-la. El Consell de Mallorca després de fer inviable la modificació de PGOU i aprovar la Declaració de BIC ara se’n renta les mans tot i que diu que ha tingut negociacions amb la família.

Darrerament (finals de 2022) la fàbrica ha sofert un incendi probablement per vandalisme. La reacció de l’Administració: ordenar a la propietat que “apuntalin la fàbrica i facin actuacions al seu càrrec per aturar el procés de deteriorament” d’una part de l’edificació així com altres mesures de protecció.

REPETIM. PROPOSTES URGENTS:

Davant la realitat que estam davant un immoble declarat BIC del patrimoni industrial del mateix nivell que la Central Tèrmica d’Alcúdia i es Sindicat o Celler de Felanitx, que s’adoptin per les tres Administracions mesures eficaces per protegir l’immoble i ser coherents amb la Declaració de BIC i en la catalogació com a Patrimoni Industrial en el Pla Nacional.

Cal negociar amb la propietat urgentment i aconseguir aturar la degradació de l’immoble i reivindicar els usos públics que estan prevists en el pla de Sóller.

Per això, podrien aplicar-se fons europeus o fons de l’impost turístic o d’altres iniciatives de l’Estat de suport als municipis turístics com Sóller.

Només així mantindrem una peça essencial del patrimoni industrial de Mallorca.