30 d’oct. 2020

ARCA I AMICS DELS MOLINS DEMANEN A SON SERVERA SALVAR EL "MOLÍ DES GERMANS" I EL SEU SAFAREIG, UBICATS A CALA MILLOR.

 


ARCA, AMB EL SUPORT DE L'ASSOCIACIÓ D'AMICS DELS MOLINS, ES DIRIGEIXEN A L'AJUNTAMENT DE SON SERVERA

Dues entitats: ARCA, entitat que vetlla pel Patrimoni de Mallorca amb el suport de l'Associació d'Amics dels Molins s'han dirigit a l'administració municipal de Son Servera per tal d'aconseguir salvar el molí i el safareig ubicats a Cala Millor conegut com el Molí des Germans.

Manifestam la nostra preocupació per la tramitació de la reparcel·lació de la UA-C4 i sobre tot per la possible pèrdua del molí des Germans i safareig que s'ubiquen allà com a un element patrimonial que necessita conservació i pot donar caràcter a la zona. Parlam del molí que s'ubica al carrer Eucaliptus, 12

Malauradament a la Revissió de les NN.SS de 2014 i al Catàleg de Patrimoni municipal no es va tenir acollida (per oblit potser o  per desinterès) la protecció d'aquest element patrimonial. 

Però tot i això, la Legislació preveu diferents instruments de protecció que posa a l'abast de l'Ajuntament i del Consell de Mallorca.

ÉS POSSIBLE I NECESSARI CONSERVAR EL MOLÍ.
LES ZONES TURÍSTIQUES TAMBÉ HAN DE CONSERVAR LA PETJADA DE LA HISTÒRIA I CULTURA ETNOLÒGICA. MASSA COSES S'HAN PERDUTR JA. S'HA DE CANVIAR LA DINÀMICA

Conservar el molí en una UA-C4 com l'actual, amb espais lliures per cedir ha de ser possible i fàcil si hi ha voluntat i es treballa en aquesta línia. A aquesta unitat d'actuació urbanística hi ha la previssió de cedir terrenys a l'espai públic. No s'entendria que un Ajuntament com el de Son Servera no optés per una solució que permeti, sense perjudicar les legítimes aspiracions de la propietat i la patrimonialització dels drets que hagi consolidat (que no coneixem hores d'ara), compaginar adeqüadament la protecció del patrimoni cultural de Son Servera i Cala Millor i la implantació de les necessitats urbanístiques de Cala Millor.

No tendria cap sentit que a una zona com Cala Millor es perdés aquest element patrimonial "Molí des Germans i Safareig" testimoni per a la zona turística de la història agrària i econòmica d'aquesta terra i també de la importància de l'aigua i de l'energia renovable (avui que es tornen a posar al centre de l'acció pública i política). 

Tant a ARCA com a Amics dels Molins, ens resulta preocupant que aquest element no hagi estat valorat i protegit. Socis i simpatitzants nostres ens han informat del perill i fet veure la importància en el context d'una zona turística que a més d'aparcament, habitatge, i d'espais lliures també valorarà molt bé la conservació del patrimoni cultural.

Safareig i molí han de ser objecte d'una intervenció de manteniment i conservació relativament senzilla.

Les entitat ARCA i Amics dels Molins fent ús de l'acció pública urbanística i de patrimoni històric regulades respectivament a la Llei balear 12/2007 i a la Llei balear 12/1998, hem demanat a l'Ajuntament de Son Servera que dugui a terme totes les actuacions necessàries per protegir aquest element històric anomenat Molí des Germans i safareig que s'ubica al carrer Eucaliptus, 12 de Cala Millor.

En particular també demanam que se disposi la paralització dels procediments que estiguin en marxa sobre la parcel·la i ens informin dels procediments, expedients i tràmits en curs i tenguin per part interessada i compareguda, amb notificació de les resolucions que pertoquin.