20 de febr. 2018

Entitats proteccionistes demanem a l'Ajuntament de Calvià l'eliminació al PGOU de la construcció d'un vial a l'entorn del molí des Castellet.

Avanç del PGOU, on es veu el futur traçat, el qual invadeix una zona ANEI.
Avui, la Comissió Pro Molí des Castellet, ARCA, GOB, Associació Cultural Musical Pere Josep Canyellas, OCB Calvià i Assemblea Jove de Calvià hem registrat una al·legació a l'Ajuntament de Calvià expressant el nostre desacord amb el PGOU (Ordenació 10.1) que preveu la construcció d'un carrer que passaria per l'actual camí del Molí des Castellet. Aquesta zona està catalogada com a ANEI segons el mateix PGOU, presenta elements etnològics protegits pel catàleg de Béns de l'Ajuntament de Calvià i també és la zona més gran de població on habita l'espècie protegida Tortuga Mora.

La reducció del tràfic rodat per la vila de Calvià no és una excusa per destruir una zona ANEI

Aquest camí té el perill de desaparèixer si es du a terme l'acció plantejada.
La conversió en zona de vianants del carrer Major de Calvià vila per tal de reduir el tràfic rodat de vehicles no pot ser l'excusa per a destruir més territori. La construcció d'aquest nou vial seria molt perjudicial per a la zona que presenta un alt interès mediambiental, rural, etnològic i patrimonial.

Demanem que es trobi una solució, amb els vials ja existents, per tal d´evitar la creació de qualsevol nou accés que destrueixi i asfalti més territori. Suposaria un impacte negatiu des del punt de vista mediambiental i paisatgístic per a les zones de Son Font i la Vall Negra. També sol·licitem un estudi medi ambiental i paisatgístic que tindria aquesta intervenció.

Fa més de vuit anys que les associacions esmentades fem feina per a la conservació d'aquest entorn i pel dret històric de pas de la gent del poble i visitants. Reivindiquem el seu valor i pensem que s'hauria de protegir i poder mostrar amb finalitats lúdiques i educatives.