14 de gen. 2010

ARCA alerta del gran nombre de possessions que hi ha a l’àrea de Son Bordoy i que podríen desaparèixer si urbanitzen tota la zona


Son Bordoy és una àrea de gran interès agrícola i paisatgístic, i un dels punts, que encara es deuen conservar i preservar de forma íntegre al municipi de Palma. A més si es contrueixen un total de 850 habitatges més les seves respectives equipacions, es corre el perill que desapareguin un gran nombre de possessions que hi ha a la zona.

La nostra entitat ha posat en coneixement davant del Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma un llistat del nombre de possessions, com són: Son Ferrando, sa Punta Vella, Son Morlanet, Son Antiquet i Son Pi, situades en aquesta àrea, per tal que siguin catalogades. A més, aquestes presenten uns sistemes hidràulics força interessants, com són sínies, molins, safareigs, sèquies,…que també mereixen un grau de protecció.

A part de preservar tot aquest patrimoni històric, amb el qual el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma s’han compromès a fer-lo, creiem que el més idoni davant aquesta situació de gran concentració de possessions, és preservar l’àmbit en el qual s’han desenvolupat tasques agrícoles durant centenars d’anys. Si es rompre l’equilibri o l’harmonia amb la construcció de 850 habitatges i les seves respectives equipacions, quedarà un paisatge totalment desvirtuat i haurem perdut una oportunitat més, per preservar una de les poques àrees agrícoles que ens queden a Palma.

Cap comentari: