13 de febr. 2018

ARCA veu amb bons ulls el projecte de rehabilitació del teatre la Defensora (Sóller).

ARCA s'ha pogut reunir amb tècnics de l'Ajuntament de Sóller per avaluar de primera mà el projecte de rehabilitació del teatre de la Defensora. Aquesta havia estat una de les peticions que havíem transmès a principis de legislatura a l'actual equip de govern municipal i si tot va bé, finalment serà executada amb un projecte dels arquitectes José Ramón Gómez y Patricia Fernández baix el títol de “Candilejas”.

ARCA veu amb bons ulls aquest projecte, en termes generals ens pareix un projecte que respecta l'edifici a rehabilitar i que tornarà a donar-li un esplendor per a la localitat de Sóller.

Tot i el bon projecte, hem fet algunes sugerències als tècnics municipals

Despres de consultar a alguns especialistes en restauració d'arquitectura industrial, hem expressat alguns matisos als tècnics municipals, esperant que es puguin tenir en compte al projecte d'execució: Seria interessant, que es pogués entreveure en part el sostre a dos aiguavessos interior i que no quedi totalment ocult visualment per la nova estructura que s'ha dissenyat al projecte.
També, els hi hem comentat l'interés que hi puguin continuar presents antics elements publicitaris, degut a que la seva grafia ens trasllada a una època històrica concreta.

Per últim, valdria la pena considerar la possibilitat de reintroduir les pintures que el pintor Dionís Bennàssar (1904-1967) intal.là en la seva recent exposició, punt de partida per la recuperació del Teatre i hi aportaren una nova dimensió estètica.

Queda pendent el projecte de recuperació de la Fàbrica Nova entre el patrimoni industrial de Sóller
ARCA considera molt positiva l'acció decidida que ha tengut l'actual equip de govern municipal a Sóller per recuperar el teatre la Defensora, però recorda que encara hi ha el compromís de recuperar un altre emblemàtic edifici de la localitat, com és la Fàbrica Nova, entre altres llocs importants de Patrimoni Industrial de Mallorca. Tampoc podem oblidar la necessitat que s'abordi la rehabilitació de s'Escorxador de Sóller com una peça més d'aquest patrimoni industrial.

Per aquest motiu, ARCA demana que abans que finalitzi la legislatura el Consell de Mallorca que en gestiona la compra i l'Ajuntament de Sóller treballin per adquirir-la i preparin el pla director del patrimoni industrial de Sóller ja que és un dels més importants exemples de patrimoni industrial a les Illes Balears.