17 de maig 2017

Recorregut embARCA't: "Visita a la torre de Canyamel".

Àngel Aparicio (GEFB) explicant la torre.
ARCA organitzà el passat dissabte 13 de maig un recorregut embARCA't titulat: "Visita a la torre de Canyamel (Capdepera)”dirigit per Àngel Aparicio Pasqualpresident del GEFB.

Àngel Aparició Pasqual és un reconegut historiador i president del Grup d'Estudis de Fortificacions de Balears (GEFB).

L'entitat fou guardonada amb el Premi Conservació del Patrimoni lliurat per ARCA el passat mes de febrer per la seva tasca d'estudi i conservació de les fortificacions de les Illes Balears.

Interior de la torre de Canyamel.
La torre de Canyamel data del segle XIII, es construí on abans hi havia una altra torre d’època islàmica. Inicialment, era coneguda com a Torre d’en Montsó, en relació al seu primer propietari, Pere de Montsó. El topònim actual s’erigeix a partir del segle XV, degut que en aquests terrenys es va conrear la canya de sucre.

La torre ha fet funcions de vigilància de la península d’Artà i ha servit perquè es poguessin refugiar al seu interior les persones que treballaven en aquesta contrada.

La torre fou restaurada a mitjans del segle XX per l’arquitecte Josep Ferragut, a instàncies de la família Morell, propietaris de la torre.

16 de maig 2017

Satisfacció per l'Informe jurídic per Catalogar sa Feixina.


Al muntatge fotogràfic es pot apreciar la inversió feta i el 
resultat és producte de l'acord polític unànime de fa uns anys.
ARCA manifesta la seva satisfacció per l'informe jurídic que proposa definitivament al Consell de Mallorca la catalogació del Monument de sa Feixina i per tant la seva conservació

ARCA creu que l'informe jurídic del Consell de Mallorca entra dins la via de l'objectivitat i en base al reconeixement d'uns valors patrimonials avalats pels informes de nombrosos tècnics, argumenta que el Consell de Mallorca té el deure de declarar com a Bé Catalogat de caràcter Insular el Monument de sa Feixina.

ARCA ha aportat molts informes

Per a aconseguir protegir el Monument, ARCA ha aportat diversos informes entre els quals el de Blanca Castaldo, professora de l'Escola Superior de Disseny de les Illes Balears; el de Jaume Llabrés, expert en Història; un més del Dr. Miquel Deyà, professor d'Història de la UIB i el de José Morata. Afegint a més, un redactat pels arquitectes Pere Nicolau, Carlos García Delgado i Pere Rabassa. Des de tots els punts de vista del patrimoni històric, material i inmaterial, artístic i arquitectònic els diversos autors expliquen la valúa patrimonial del Monument de sa Feixina

També ARCA lliurà al període d'al.legacions un llibre amb tot el contingut fotogràfic de l'exposició "Francisco Roca Simó. De Can Casasayas al Monument de sa Feixina", on es demostra la espectacular emprempta de l'arquitecte a Mallorca i a altres indrets de Mallorca, diverses comunitats autònomes i a l'Argentina.

Per últim presentàrem un informe elaborat pel misser Dr. Felio Bauzá, professor de Dret Administratiu , al qual es demostrava que el Monument està adaptat a la Llei de Memòria Històrica.

Aquestes aportacions  i d'altres, també l'informe d'ICOMOS que no ha estat discutit per l'Ajuntament de Palma, han sumat per aconseguir un informe acurat que desmonta sense paliatius les pretensions dels dirigents de Cort de destruir el Monument de sa Feixina. L'informe desmonta un a un els febles arguments de Cort per a la seva destrucció. 

Recorda també que perdeclarar  un bé catalogat no cal que es tracti d'un bé rellevant o excepcional cosa que alguns tècnics fins ara deien i s'erraven. També que l'espai de sa Feixina està dins el Conjunt Històric de Palma, mai discutit i per tant també objecte de protecció.

Els terminis urgeixen. ARCA presena un escrit recordant la obligació de resoldre

L'informe jurídic està signat de dia 7 d'abril. Ja fa 40 dies. Del mateix informe es dedueix molt clarament que dia 21 de Juliol es compleix un any de l'inici de l'expedient i per tant falta poc temps per a que caduqui. ARCA avui mateix ha presentat un escrit recordant aquesta obligació fonamental de resoldre del Ple del Consell de Mallorca.

Esperam que els responsables del Consell de Mallorca compleixin amb la seva obligació.

Es poden complir perfectament els terminis, però no hi ha temps a perdre.

Desitjam que es posi fi a una polèmica inútil i innecessària

Aquest informe i la declaració de Bé Catalogat com a la conseqüència lògica, posaria fi a una polèmica inútil sobre un monument que ja estava consensuat, adaptat a la Llei de Memòria Històrica i formant part, com a un més del conjunt de referèncires urbanes de la nostra ciutat, sentides per la major part de la població tal i com s'ha demostrat a les enquestes ciutadanes.


ARCA voldria que aquest episodi ja quedàs tancat i lamenta la quantitat de despessa inútil de doblers públics que ha suposat per part de les administracions.

8 de maig 2017

ARCA demana la retirada de la il·luminació de la xemeneia de l'antiga fàbrica ILMA

Impacte visual i estètic de la il·luminació d'aquests dos
elements.
ARCA com a entitat que vetlla per la conservació i preservació del patrimoni cultural de Mallorca veu amb preocupació una alteració que s'ha dut a terme a la xemeneia de l'antiga fàbrica de llet ILMA, situada al carrer del Cardenal Rossell, 1 (Es Coll d'en Rebassa, Palma).

La xemeneia és l'únic vestigi que queda d'aquesta antiga fàbrica. ARCA va demanar la seva catalogació.

La xemeneia de l'antiga fàbrica de llet ILMA presenta un bon estat de conservació i formaria part del Patrimoni Industrial del municipi de Palma. Darrerament s'han instal·lat uns llums amb el següent títol en lletres vesticals “MEGA FUN GAMES”. Fa una sèrie de mesos, ARCA va demanar la seva catalogació com a vestigi únic d'aquesta zona.

La publicitat fa malbé estètica i visualment a aquest bé cultural i al seu entorn

Imatge actual de la xemeneia
durant el dia.
Aquesta intervenció provoca un dany estètic a un element patrimonial singular, el qual hauria d'estar exempt de publicitat i a més provoca un impacte visual i paisatgístic des de gran distància. No només és la xemeneia, sinó també l'edifici annexe, el qual provoca una agressió visual exagerada, desproporcionada i que fa malbé al paisatge de la zona.

Història d'una antiga fàbrica des Coll d'en Rebassa

A finals de l'estiu de 1940, la companyia suïssa Nestle va començar les obres de construcció de la factoria de l’"Industrial Lechera de Mallorca", ILMA, en el Coll d'en Rebassa. L’I.L.M.A. era una de les 18 fàbriques de l’acreditada marca suïsa Nestle a l'estat espanyol. Varen arribar a treballar un total de 120 persones, però a 1978 Nestle la possà a la venda i a 1983 formà part d'AGAMA, fins que a l'any 1987 tancà les seves portes. L'any 1998 començà el procés de reconversió de l’edifici en l'actual complex industrial-comercial, es tomaren algunes edificacions i es modificaren i ampliaren altres, tot el seu recinte es va transformar. L'esvelta xemeneia és l’únic vestigi que queda d’aquesta emblemàtica fàbrica.

ARCA s'ha adreçat a l'Ajuntament de Palma per a denunciar aquesta intervenció
Imatge àerea de la fàbrica ILMA.
Fotografia: Enrique Hausmann a 1947

ARCA té dubtes de la legalitat d'aquest tipus de publicitat i per aquest motiu ha demanat a l'Ajuntament de Palma que comprovi si aquesta intervenció compta amb llicència urbanística.
També hem demanat si s'han dut a terme els procediments ordinaris i si aquesta intervenció s'adapta a legislació vigent en termes de publicitat i impacte visual i paisatgístic.

Per tant, si la intervenció no s'ajusta a la legislació o careix de llicència, demanem que s'obligui a respectar el bé cultural i que aquest torni al seu estat original.5 de maig 2017

Destrucció d'una part de la barana històrica de la Costa de la Sang.

L’Ajuntament de Palma tenia intenció de destruir gairebé el 40% del mur de la Sang substituint-lo per un mur de formigó folrat de marès. És a dir, destruir un fragment de la història per possar una imitació dolenta

La intervenció d’ARCA i el diàleg amb els tècnics d'Infraestructures ha fet canviar totalmemt el projecte i s’optarà per mantenir el mur que queda i simplement tallar l’arrel del ficus que provocà una deformació.

Pel tros ja destruït, s’ha pactat una restitució que es ferà aprofitant material acopiat d’altres obres corresponent a maresos de la mateixa època. De cap manera ha de ser un fojrratge simulat.

La destrucció d’una part del mur de la Costa de la Sang ha estat una destrucciò innecesaria. Reparar amb criteris patrimonials, no potser mai dur-se les pedres originals com si de runes es tractés. Construir un mur amb un folrro ornamental, com pretenden, no té res a veure amb mantenir un mur original.

També volien arrabassar les rigoles de pedra

ARCA també ha aconseguit que es mantenguin les rigoles de pedra, peces que estan als dos costats de la costa i que hi havia intenció de arrabasar-les.
Les rigores originalment servien per fer córrer l’aigua de pluja sobre elles i evitar l’erosió.

Una arrel del Ficus no potser una excusa per destruir. La solució s’ha de trobar respectant els valors patrimonials. De fet s’ha trobat després de que ARCA aconseguís aturar la destrucció.

ARCA feia temps que havia demanat respecte per l’indret i rehabilitació.
El projecte ni era respectuós amb el patrimoni, ni tan sols es va presentar a la Comissió de Centre Centre Històric i Catàleg de l'Ajuntament de Palma.

Informe d’ARCA
ARCA ha elaborat un petit informe que hem presentat a l'Ajuntament de Palma on expressam els acords verbals i les peticions efectuades als técnics durant una visita realitzada el dimecres 3 de maig a les 14.30h després de que el dia anterior havíem aconseguit aturar les obres.


4 de maig 2017

Recorregut embARCA't: "Visita a la torre de Canyamel (Capdepera)”.

Dissabte 13 de maig a les 9'00h.

"Visita a la torre de Canyamel (Capdepera)”.

dirigida per Àngel Aparicio Pasqual, president del GEFB.

sortida: Amb vehicles privats des del camí Jesús cantonada via Alemanya.

preu: 5€ socis i estudiants.
        8€ no socis

Inscripció prèvia, places limitades.

Àngel Aparició Pasqual és un reconegut historiador i president del Grup d'Estudis de Fortificacions de Balears (GEFB).

L'entitat fou guardonada amb el Premi Conservació del Patrimoni lliurat per ARCA el passat mes de febrer per la seva tasca d'estudi i conservació de les fortificacions de les Illes Balears.

La torre de Canyamel data del segle XIII, es construí on abans hi havia una altra torre d’època islàmica. Inicialment, era coneguda com a Torre d’en Montsó, en relació al seu primer propietari, Pere de Montsó. El topònim actual s’erigeix a partir del segle XV, degut que en aquests terrenys es va conrear la canya de sucre.

La torre ha fet funcions de vigilància de la península d’Artà i ha servit perquè es poguessin refugiar al seu interior les persones que treballaven en aquesta contrada.


La torre fou restaurada a mitjans del segle XX per l’arquitecte Josep Ferragut, a instàncies de la família Morell, propietaris de la torre.

3 de maig 2017

ARCA aconsegueix aturar les obres de la Costa de la Sang.

Mur original
ARCA alarmada per les obres de la costa de la Sang que havien destruït una part del mur

Hem aconseguit l'aturada de les obres i participar en les decicions sobre una rehabilitació real

ARCA al dia d'ahir va alertar a la Comissió de Centre Històric i Catàleg i al departament d'Infraestructures de l'Ajuntament de Palma i va aconseguir l'aturada de les obres que no s'estaven duent a terme amb cap criteri patrimonial real.

Les obres realitzades en part amb maquinària pesada havien destruït la part inicial del mur i tan sols havien preservat la barana de marès desmuntada.

Destrucció del mur.
ARCA d'una banda lamenta els fets, i d'altra banda agraeix la reacció d'aturar les obres atenent positivament la nostra petició

A criteri d'ARCA es tracta de rehabilitar sense destruir, i de considerar el conjunt de l'espai, no fer intervencions a fragments com si de pedaços es tractessin.

S'ha de considerar tota la pujada i també l'escala des de Jardí Botànic

L'entorn de la Misericòrdia és un espai fràgil i de gran importància històrica i paisatgística. ARCA fa temps que demana a les institucions una rehabilitació i tractament acurat per evitar desafortunades intervencions i destruccions.

Destrucció del mur.
El mur de pedra que sostè el camí de pujada cap a l'Hospital Provincial té cruis provocats pels arrels del Ficus catalogat i probablement per altres motius. El tractament a donar a la zona ha de ser de vetllar els detalls i actuar amb el màxim respecte.

L'escala amb forma de curva que puja des del carrer del Jardí Botànic és una de les més hermoses de Palma i ja està malmenada per una insatisfactòria intervenció a la font i pels armaris elèctrics oberts al propi mur que el debiliten.


ARCA està disposada a col.laborar amb l'ajuda de tècnics simpatitzants amb l'entitat i amb el Patrimioni, sempre que els criteris siguin els plantejats.

28 d’abr. 2017

La premsa alemanya dedica un reportatge a l'exposició Bennazar Palma.

El diari alemany Mallorca Zeitung ha dedicat un reportatge a l'exposició Bennazar Palma titulat Größer, schöner, neuer, el qual ha estat elaborat per la periodista Brigitte Kramer.

L'exposició Bennazar Palma fou inaugurada oficialment el passat dimarts 25 d'abril i ha comptat amb més de 200 visitants.

L'exposició es podrà visitar a la seu d'ARCA, de dilluns a divendres de 8'30 a 13'30h i de 17'00 a 20'00h.

Acció patrocinada per:


26 d’abr. 2017

Inaugurada l'exposició Bennazar Palma

Pere Ollers (ARCA), Maria Abando (EASDIB),
Alejandro Maestro, Florentino Florez (EASDIB),
Marta Vall-llosera (COAIB), Irene Mestre (EASDIB),
Maribel Bennazar, Ignacio Salas (COAIB) i Liliana Boffi.
Ahir dimarts 25 d'abril fou inaugurada a la seu d'ARCA l'exposició Bennazar Palma, la qual ha estat dissenyada i muntada per l'Escola  d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears. L'acció ha estat patrocinada per l'Agència de Turisme de les Illes Balears.

Els dibuixos i textos de l'exposició són a càrrec de Liliana Boffi i les fotografies a càrrec d'Alejandro Maestro

Més 100 de persones es varen atrecar fins a la seu d'ARCA (Carrer de Can Oliva, 10 baixos. Palma) per veure i observar l'obra de l'arquitecte Gaspar Bennazar Moner (Palma, 1869 - Barcelona, 1933) a la ciutat de Palma.

L'exposició romandrà oberta de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h i de 17:00 a 20:00h.

Acció patrocinada per: 

24 d’abr. 2017

Presentació de l'exposició Bennazar Palma.

María Abando (EASDIB), Pere Muñoz (ATB), Blanca Castaldo,
Pere Ollers (ARCA), Florentino Florez (EASDIB), Liliana Boffi i
Alejandro Maestro.
CONVOCATÒRIA DE PREMSA

ARCAl'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears convoquen als mitjans de comunicació per a una roda de premsa que tindrà lloc el proper dilluns 24 d'abril a les 11'30h amb motiu de la inauguració de l'exposició Bennazar Palma, que tindrà lloc dimarts 25 d'abril a les 20.00h a la seu d'ARCA (Carrer de Can Oliva, 10, baixos de Palma).

L'exposició Bennazar Palma ha estat dissenyada i muntada pels alumnes de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears, baix la coordinació dels professors Florentino Flórez i Blanca Castaldo.

Els textos i il·lustracions de l'exposició són a càrrec de l'ex-alumna Liliana Boffi i les fotografies han estat realitzades per l'ex-alumne Alejandro Maestro.

Acció patrocinada per:L'exposició Bennazar Palma és un recorregut cronològic (1900-1933) per les obres més importants a la ciutat de Palma de l'arquitecte Gaspar Bennazar Moner (Palma, 1869 – Barcelona, 1933). La informació es troba en català, castellà i anglès.

L'exposició es divideix en 7 pannells diferents, on es troben els textos i il·lustracions realitzats per Liliana Boffi i les fotografies realitzades per Alejandro Maestro. Aquí es recullen les obres més importants de Bennazar a cada període:
 • 1900-1905: Caixa d'Estalvis de Balears.
 • 1906-1910: S'Escorxador.
 • 1906-1915: Edifici Triquet i Vil·la Schembri.
 • 1915-1920: Pont des Tren i d'en Moranta.
 • 1921-1925: Can Tous.
 • 1926-1930: Can Caubet, la Protectora i Coliseu Balear.
 • 1931-1933: Cinema Born.
L'exposició també aporta uns pannells on conta breument la biografia de l'arquitecte Gaspar Bennazar i recorda els edificis que han estat enderrocats, com ara el Teatre Líric (1910-1968), l'Escola Graduada (1912-1972), el Pont des Tren (1910-2005) o Can Bibiloni (1928-2015).

L'exposició es complementa amb 2 plànols de Palma:
 • Centre històric de Palma: On es localitzen 22 edificis dibuixats a vista de vol d'ocell.
 • Eixample de Palma: On es localitzen 17 edificis damunt el plànol.
Per últim, es podran veure dues maquetes de dos edificis de Gaspar Bennazar, realitzades pels alumnes de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears, es tracta d'Olis Balle o Magatzem de Can Segura (edifici situat al carrer de Sant Miquel i esbucat a l'any 1998) i el Coliseu Balear. Les maquetes es realitzaren respectivament els anys 1998 i 1999.

L'exposició serà inaugurada el proper dimarts 25 d'abril i romandrà oberta fins al 10 de desembre a la seu d'ARCA, carrer de Can Oliva, 10 baixos, de dilluns a divendres de 8'30 a 13'30h i de 17'00 a 20'00h.

Organitzen:


Recorregut emb ARCA't: “Mites i veritats dels jueus de Mallorca”

Albert Bouzar dirigint la visita pel centre històric de Palma.
ARCA va organitzar el passat dissabte 22 d'abril un recorregut embARCA't titulat: “Mites i veritats dels jueus de Mallorca”dirigit per Albert Bouzas.

Una de les cultures més antigues de les Illes Balears és també una de les grans desconegudes de la nostra història i una de les més maltractades. A una escassa documentació, que dificulta un coneixement més profund sobre la comunitat jueva mallorquina durant l'Edat Mitjana, s'hi afegeix tot un cúmul de falsetats i mitges veritats que han perdurat fins als nostres dies i que no fan justícia als antics habitants del carrer. Através d'aquest itinerari, qüestionarem tota una sèrie de mites al voltant dels jueus de Mallorca per apropar-nos a la realitat d'aquesta comunitat d'una manera més rigorosa i, sobretot, més humana.

21 d’abr. 2017

ARCA lamenta les primeres senyalitzacions per ubicar contenidors al Centre Històric de Palma.

Lamentable imatge al carrer de Monti-sion.
Provoquen un impacte negatiu pel paisatge urbà.

ARCA adverteix a EMAYA que la senyalització per a ubicar els contenidors de fems mòbils del Centre Històric no ha de provocar un impacte visual negatiu. I sembla, per desgràcia,  que ho estan fent.

És un absolut contrasentit fer una gran inversió per millorar l'estètica del Centre Històric retirant el contenidors de fems durant gran part del dia, i després omplir encara més de línees grogues antiestètiques la nostra ciutat.
Les primeres línees que hem vist just davant l'església de Monti-sion ens semblen un despropòsit.

ARCA ha participat oferint idees i opinions sobre la recollida selectiva al Centre Històric i estam d'acord amb la solució adoptada. Ja amb els anteriors responsables les reunions també foren nombroses.

Fa poc varem mantenir una reunió amb els responsables de mobilitat de l'Ajuntament de Palma per mostrar el mal estètic que les seves senyalitzacions tan pintant en terra com de senyalització vertical produeixen al Centre Històric. No ha produït cap resultat positiu i ara, aquesta nova agressió a l'estètica ens preocupa.

Voldriem una solució que aporti en positiu i no en negatiu.

ARCA demana que aquestes noves senyalitzacions d'EMAYA es pensin molt bé i que s'opti per qualque solució que aporti en positiu a l'entorn i no en negatiu.

20 d’abr. 2017

Inauguració exposició Bennazar Palma

ARCAl'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears vos conviden a la inauguració de l'exposició Bennazar Palma, que tindrà lloc dimarts 25 d'abril a les 20.00h a la seu d'ARCA (Carrer de Can Oliva, 10, baixos de Palma).

L'exposició Bennazar Palma ha estat dissenyada i muntada pels alumnes de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears, baix la coordinació dels professors Florentino Flórez i Blanca Castaldo.

Els textos i il·lustracions de l'exposició són a càrrec de l'ex-alumna Liliana Boffi i les fotografies han estat realitzades per l'ex-alumne Alejandro Maestro.

Acció patrocinada per:L'exposició Bennazar Palma és un recorregut cronològic (1900-1933) per les obres més importants a la ciutat de Palma de l'arquitecte Gaspar Bennazar Moner (Palma, 1869 – Barcelona, 1933). La informació es troba en català, castellà i anglès.

L'exposició es divideix en 7 pannells diferents, on es troben els textos i il·lustracions realitzats per Liliana Boffi i les fotografies realitzades per Alejandro Maestro. Aquí es recullen les obres més importants de Bennazar a cada període:
 • 1900-1905: Caixa d'Estalvis de Balears.
 • 1906-1910: S'Escorxador.
 • 1906-1915: Edifici Triquet i Vil·la Schembri.
 • 1915-1920: Pont des Tren i d'en Moranta.
 • 1921-1925: Can Tous.
 • 1926-1930: Can Caubet, la Protectora i Coliseu Balear.
 • 1931-1933: Cinema Born.
L'exposició també aporta uns pannells on conta breument la biografia de l'arquitecte Gaspar Bennazar i recorda els edificis que han estat enderrocats, com ara el Teatre Líric (1910-1968), l'Escola Graduada (1912-1972), el Pont des Tren (1910-2005) o Can Bibiloni (1928-2015).

L'exposició es complementa amb 2 plànols de Palma:
 • Centre històric de Palma: On es localitzen 22 edificis dibuixats a vista de vol d'ocell.
 • Eixample de Palma: On es localitzen 17 edificis damunt el plànol.
Per últim, es podran veure dues maquetes de dos edificis de Gaspar Bennazar, realitzades pels alumnes de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears, es tracta d'Olis Balle o Magatzem de Can Segura (edifici situat al carrer de Sant Miquel i esbucat a l'any 1998) i el Coliseu Balear. Les maquetes es realitzaren respectivament els anys 1998 i 1999.

L'exposició serà inaugurada el proper dimarts 25 d'abril i romandrà oberta fins al 10 de desembre a la seu d'ARCA, carrer de Can Oliva, 10 baixos, de dilluns a divendres de 8'30 a 13'30h i de 17'00 a 20'00h.

Organitzen: