12 de febr. 2018

ARCA ANUNCIA LES TRES CANDIDATURES A PREMI DESTRUCCIÓ DEL PATRIMONI D'AQUEST ANY.

1. LA DESTRUCCIÓ DE L'EDIFICI REGIONALISTA DEL PASSEIG MALLORCA NÚM. 15. Aquesta destrucció té dos màxims responsables: D'un costat els promotors, que no han tengut sensibilitat cap a la petjada del Patrimoni de Ciutat. D'altre banda l'AJUNTAMENT DE PALMA que va permetre la demolició sense atendre la petición d'ARCA, que, molts mesos abans ja havia demanat la catalogació de l'immoble perquè reunia característiques suficients per estar al Catàleg. L'Ajuntament de Palma ha tengut una actitut negligent i insensible amb el rastre de la història i amb el paisatge urbà. Una destrucció propiciada per un consistori que havia promés preservar el patrimoni.

Aquest era un edifici regionalista que ens ajudàva a recordar els principis del carrer. Construits amb materials  nobles en els acabats, teula, fusta i pedra, amb  voladís singular de fusta i figures esculpides.
A la foto que adjuntam es pot veure que la demolición està molt avençada i en poc temps ja no quedarà rastre de l'immoble.

Torre de Son Jaumell (Capdepera).
2. EL PERILL D'ESBUCAMENT TOTAL DE LA TORRE DE VIGILÀNCIA DE SON JAUMELL I LA TORRE DE DEFENSA DE CAPDEPERA, A CALA RAJADA. Les dues estàn en un lamentable estat de conservació i en perill de colapse i per tant desaparició. Pertanyen al municipi de Capdepera. Consell de Mallorca i Ajuntament de Capdepera tenen una respònsabilitat en la protecció, manteniment i rehabilitació del Patrimioni i aquest és un cas al qual la urgència és evident. Ambdues fortificacions són BIC, però de poc els serveix aquest títol si la desaparició és un risc imminent. És cert que el Consell de Mallorca ha iniciat una campanya o pla de restauració de torres de defensa, però aquest no arriba a tots els indrets necessaris i l'Ajuntament de Capdepera no ha mogut cap passa per iniciar les actuacions d'urgència d'evitar un mal major des de fa 20 anys i tenir les Torres de defensa al seu terme municipal en un estat precari, tot i que si ha mostrat interès per altres elements que també són atractius patrimonials i turístics (com és ara el Castell de Capdepera).

3. ELS RÈTOLS CRIDANERS, DESPROPORCIONATS I ANTIESTÈTICS QUE ENVAEIXEN MOLTES FAÇANES DE POBLES I CIUTATS DE MALLORCA. L'abaratament dels nous materials com vinils i llums led han propiciat que alguns comerciants insensibles estiguin destruint la imatge de conjunt dels edificis de pobles i ciutats. A més l'exposició d'estris i productes penjats a façanes causen un efecte negatiu. La manca de zel urbanístic dels consistoris ja sigui per manca de personal, recursos o de criteri estètic i de sensibilitat cap al patrimoni paisatgístic, a més d'una normativa no prou adient, són els grans responsables de la galopant despersonalització de la imatge de les façanes de pobles i ciutats. Particularment, en els centres històrics l'Administració municipal ha de vetllar perquè les façanes i el paisatge urbà sigui coherent i sobre tot respectuós amb la història de cada poble i de Ciutat sinó es converteixen els nostres centres històrics en decorats, anuncis, entorns despersonalitzats sense cap interès, amb la conseqüent pèrdua de qualitat de vida.

Torre de Capdepera.
Per a ARCA, les tres candidaturas mereixen el premi destrucció, no obstant la votació es celebrarà durant el sopar anual d'ARCA que es durà a terme el proper dijous dia 15 de febrer a l'Hotel Portixol.

També es triarà el premi PROTECCIÓ DEL PATRIMONI entre les tres candidaturas ja fetes públiques fa uns dies:

1.       POBLAT TALAIÒTIC DE CAPOCORB VELL.
2.       CINÉTICA PRODUCCIONS PER "UN LLOC AMB HISTÒRIA".

3.       MUSEU DE MANACOR PER LA RENOVACIÓ DE SALES.