17 de jul. 2017

ARCA s'ha adreçat a les conselleres i consellers del Consell de Mallorca davant la important votació de demà.

ARCA, entitat que defensa el Patrimoni de Mallorca, s'ha adreçat a les conselleres i consellers del Consell de Mallorca, abans del Ple de demà dia 18 de juliol.

Hem assistit durant les darreres setmanes a un fet que mai s’havia produït des de que nosaltres tenim memòria i que senta un precedent negatiu, impensable fins ara, contra el Patrimoni. La majoria que governa ha anunciat que pensa votar encontra de la decisió de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric a favor de la declaració del Monumemt de sa Feixina com a Bé Catalogat.

Votar en contra de la decisió de la Ponència Tècnica seria un mal precedent

El problema és que el precedent -si es produeix una votació per no declarara com a Bé Catalogat el Monument de Sa Feixina i facilitar que l'Ajuntament de Palma el destrueixi- pot perjudicar a molts altres elements patrimonials que també merexerien una protecció i el polític de torn se podria negar.

És evident que són els polítics qui han de governar i no els tècnics, no obstant ens trobam davant una decisió de caràcter administratiu que ha de complir la Llei de Patrimoni, com bé va advertir l'Assessor Jurídic de la Comissió Insular, funcionari del Consell de Mallorca imparcial.

L'argumentari a favor de la protecció del Monument com a Bé Catalogat, per ARCA, es troba de forma clara si es per a esment en els valors culturals del Monument o grup escultòric de Francisco Roca Simó i J. Ortells, valors arquitectònics, històrics i socials que estan recollits en els informes recollits durant el procediment fins a l'Informe Proposta d'Acord del cap del Servei Jurídic de Patrimoni, proposta ratificada per la Ponència Tècnica de Patrimoni per dues vegades (6 de juny i 11 de juliol). L'informe del cap del Servei de Patrimoni Històric comença dient que sempre ha estat a favor de conservar el Monument esmentat.

Les interpretacions del resultat de la darrera Ponència Tècnica són falses i tergiversades

S'ha tergiversat el resultat i s'ha volgut reinterpretar, entre les abstencions i els canvis entre la primera i la segona ponència. Però cal deixar clar el següent:

  1. A una votació, en democràcia, s’interpreta l'abstenció com un acatament de la decisió de la majoria. Per tant un resultat d'una votació de 4 a favor de protegir i 2 en contra, és el que és, una votació que demana la protecció.
  2. Diuen que el suport a la protecció ha disminuit des de la primera votació fa unes setmanes a ara. És una afirmació falsa.

A més dels arguments històrics i arquitectònics (que expliquen perfectament els professionals Moranta, Castaldo, Nicolau, Rabassa i García-Delgado, a més de la Institució ICOMOS) cal afegir un valor molt important com és ara el valor social i pedagògic, tal com pregonen, també els VeÏns de Santa Catalina i moltes d'altres Associacions. El valor dels monuments també depèn del sentiment social. En aquest sentit sempre hem proposat un consulta ciutadana perquè poguéssim copsar aquest sentiment ciutadà. Però l'Ajuntament de Palma s'hi ha negat en rodó. L’única enquesta publicada diu que el 85% de la població està a favor de mantenir-lo.

ARCA lamenta la manca de consens i sentit comú a la qual s'arribà a l'any 2010 i els insults que hem rebut per defensar el Patrimoni Cultural

ARCA lamenta profundament que un tema ben resolt pels polítics antecessors (Aina Calvo, PSOE, i Nanda Ramon, PSM, amb consens generalitzat el 2010) s'hagi reobert sense cap sentit i desoint el parer dels professionals.

Lamentem també moltíssim que l'insult generalitzat sigui l'únic argument, no només de persones individuals i de grups que es diuen defensors de la “Memòria Històrica” sinó principalment per l'Ajuntament de Palma i els grups polítics ara canviants de decisió. Que n'és de trist desqualificar tota la tasca d'ARCA, una entitat de 30 anys d'història de defensa del patrimoni cultural, sense cap tara de feixisme ni franquisme.

Tard o d'hora, tots lamentarem la pèrdua patrimonial, no ens referim ara al Monument de Sa Feixina, cosa que dependrà més o menys dels Tribunals, sino de la pèrdua dels valors de la defensa del patrimoni cultural i de la ideologització/politització de la defensa dels béns culturals, per molt de temps, o la injusta actuació contra entitats ciutadanes per part d'uns grups polítics que se n'omplen la boca de “participació ciutadana” i de “democràcia” i de “nova política”... Tot això resulta decebedor. 

13 de jul. 2017

ARCA celebra la nova votació a favor de sa Feixina.

ARCA celebra que una vegada més la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric hagi votat a favor de la declaració com a Bé Catalogat del Monument de sa Feixina
Els nous informes no han fet modificar l'opinió dels tècnics

El Consell de Mallorca ha tengut molts de problemes per a aconseguir informes que avalassin la seva anunciada voluntat política de no protegir el monument de sa Feixina.

De fet, un dels informes aportat per Guillem Daviu, encarregat pel Consell de Mallorca, és clarament favorable a la conservació.

Ara la Comissió política del divendres que vé té l'oportunitat de tancar definitivament la qüestió i avançar en la declaració de protecció del monument.

Esperam que imperi la protecció del Patrimoni i no haguem de lamentar més dilacions.

ARCA es mantendrà en la mateixa línea de sempre, cercant la comunicació i el consens per a la protecció dels béns històrics, patrimonials i socials.


En relació a l'intolerable i insultant informe encarregat per l'Ajuntament de Palma en contra el Monument de sa Feixina, al qual es verteixen insults contra ARCA i diferents especialistes col.laboradors de la nostra entitat, ARCA lamenta que l'Ajuntament de Palma ampari aquests tipus d'actuació.

7 de jul. 2017

El tancament de Última Hora Ràdio. Pèrdua de difusió del Patrimoni.

Joan i Ferràn Pereyra al sopar anual d'ARCA,
el passat 15 de febrer de 2017.
ARCA lamenta el tancament de UH Ràdio perquè implica una disminució de la diversitat informativa i perquè suposa la pérdua d'un dels programes que han fet molt per la cultura patrimonial d'aquesta terra: ARQUIDIAL.

ARQUIDIAL, programa el.laborat per Ferràn i Joan Pereyra combinava música, arquitectura, urbanisme i Patrimoni. El progama, únic a tot l'estat espanyol ha estat candidat als premis ARCA-PROTECCIÓ DEL PATRIMONI 2017.

Ferràn, creatiu, difusor cultural engrescà el seu cosí Joan, arquitecte tècnic, a participar a un programa de ràdio que ha ballat de la primera IB3 a ONA Mediterrània i per últim a UH Ràdio.

Esperam, de tot cor que el programa revisqui amb el seu llenguatge senzill i didàctic i trobi lloc a qualquna de les ràdios públiques o privades actuals o futures.

Igualment trobarem a faltar les cridades del periodista Carlos Durán que va comptar amb la col.laboració d'ARCA sempre que ho va sol.licitar. Desitjam el millor per a totes les persones profesionals que han fet feina a la ràdio UH.


Junta Directiva d'ARCA

Juliol 2017

5 de jul. 2017

L'exposició Bennazar Palma a la revista IN PALMA.

La revista IN PALMA parla de l'exposició BennazarPalma a la pàgina 132 de la seva edició.

El disseny i muntatge ha anat a càrrec de l' Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears, on els ex-alumnes Liliana Boffi i Alejandro Maestro han realitzat els dibuixos, textos i fotografies respectivament.


L'exposició es podrà visitar fins al 10 de desembre a la seu d'ARCA, situada al carrer de Can Oliva, 10 baixos (Palma) de dilluns a divendres de 8'30 a 13'30h i de 17'00 a 20'00h.


4 de jul. 2017

ARCA celebra que l'Ajuntament de Palma obri un expedient sancionador per la instal·lació d'uns llums de neó a la xemeneia de l'antiga fàbrica ILMA.

ARCA va presentar una denúncia el passat 8 de maig davant l'Ajuntament de Palma per la instal·lació d'uns llums de neó a la xemeneia de l'antiga fàbrica de llet ILMA, situada al carrer del Cardenal Rossell, 1 (Es Coll d'en Rebassa, Palma).

L'Ajuntament de Palma ha dut a terme una inspecció i ha determinat que no hi ha llicència

En data de 10 de maig de 2017, l'Ajuntament de Palma va realitzar una inspecció de les obres realizades i va determinar que aquestes no tenien llicència. També, cal tenir en compte, que aquest és un element precatalogat, el qual tenia una suspensió d'atorgament de llicència en el moment que es dugueren a terme les obres.

L'Ajuntament de Palma obrirà un expedient d'infracció urbanística

Segons ens ha informat l'Ajuntament de Palma s'obrirà un expedient d'infracció i és que els fets són molt greus. Primer, perquè és un element d'un valor cultural, el qual passarà a formar part del proper catàleg de Patrimoni de l'Ajuntament de Palma i segon, perquè s'han dut a terme unes obres sobré un bé cultural, sobre el qual hi havia una supensió de llicència per a la realització d'obres.

La publicitat fa malbé estètica i visualment a aquest bé cultural i al seu entorn

Aquesta intervenció provoca un dany estètic a un element patrimonial singular, el qual hauria d'estar exempt de publicitat i a més provoca un impacte visual i paisatgístic des de gran distància. No només és la xemeneia, sinó també l'edifici annexe, el qual provoca una agressió visual exagerada, desproporcionada i que fa malbé al paisatge de la zona. Per aquest motiu, demanem que no es demori la retirada d'aquests elements d'il·luminació que fan malbé a un entorn d'alt valor agrícola.

Història d'una antiga fàbrica des Coll d'en Rebassa

Imatge de la fàbrica ILMA a 1947. Fotografia: Hausman.
A finals de l'estiu de 1940, la companyia suïssa Nestle va començar les obres de construcció de la factoria de l’"Industrial Lechera de Mallorca", ILMA, en el Coll d'en Rebassa. L’I.L.M.A. era una de les 18 fàbriques de l’acreditada marca suïsa Nestle a l'estat espanyol. Varen arribar a treballar un total de 120 persones, però a 1978 Nestle la possà a la venda i a 1983 formà part d'AGAMA, fins que a l'any 1987 tancà les seves portes. L'any 1998 començà el procés de reconversió de l’edifici en l'actual complex industrial-comercial, es tomaren algunes edificacions i es modificaren i ampliaren altres, tot el seu recinte es va transformar. L'esvelta xemeneia és l’únic vestigi que queda d’aquesta emblemàtica fàbrica.

3 de jul. 2017

ARCA celebra la retirada d'uns ferros a l'estructura de s'Alcova d'en Biel de Son Vic, bé catalogat d'Andratx

Estat de l'alcova al mes de gener de 2017.
ARCA va denunciar el passat mes de gener la instal·lació i perforació d'uns ferros a l'estructura de s'Alcova d'en Biel de Son Vic, bé catalogat (EE179) per l'Ajuntament d'Andratx i situat a Vora mar, adossat a l'Avda. Almirall Riera Alemany (Port d'Andratx).

La fitxa de catàleg deixava ben clar que aquesta intervenció no era correcta

L'alcova sense ferros al juny de 2017.
La fitxa de catàleg a l'apartat de directrius d'intervenció diu molt clarament. I textualment el següent:“No es permet la col·locació de publicitat, cables, antenes, aparells d’alarma i conduccions aparents en les façanes i cobertes del bé i de bastir instal·lacions de serveis públics o privats que n’alterin greument la contemplació” i les úniques intervencions admissibles són: “Només es permeten les obres de manteniment, consolidació i restauració”.

Les administracions competents ens donaren la raó

Forats de les perforacions metàl·liques que cal restaurar.
Per aquest motiu, varem rebre resposta de l'Ajuntament d'Andratx i de la Direcció General de Ports del Govern de les Illes Balears, ons ens afirmaren que era una intervenció irregular i que aquesta es miraria de solucionar.

Una vegada retirats els ferros, cal restaurar el dany fet als contraforts


Han hagut de passar finalment, 6 mesos, perquè la nostra demana hagui estat realitzada. Però, cal remarcar que una vegada s'han retirat els ferros que alteraven l'element catalogat han quedat els talls que feren als petits contraforts de la part inferior on encaixaren els tubs de la instal·lació metàl·lica.