5 de febr. 2018

ARCA i GEFB denúncien el mal estat de conservació del Niu d'ametralladores a Sant Elm, el qual és un bé catalogat per l'Ajuntament d'Andratx.

Fotografia: Michel's.
ARCA i GEFB com a entitats que vetllen per la conservació i preservació del patrimoni cultural de Mallorca veuen amb preocupació l'estat de conservació en el qual es troba el Niu d'ametralladores, element que figura al Catàleg de Patrimoni de l'Ajuntament d'Andratx (AM431).

El vandalisme ha avançat el seu nivell de degradació

El bé cultural es localitza al C/ Cala es Conills, s/n (Sant Elm, Andratx) i presenta un estat de conservació d'abandonament absolut, el qual es veu incrementat pel vandalisme que hi pugui haver en aquesta zona.

El niu d’ametralladores pertany a la “Línea Tamarit”, fou construït després de la Guerra Civil i és un dels pocs que es conserva actualment a Mallorca. Aquests tipus de nius d’ametralladores tenen una protecció genèrica com a exemple d'arquitectura militar.

La fitxa de catàleg parla que s'ha de restaurar

Fotografia: Michel's.
La redacció de la fitxa de catàleg de l'any 2014, a l'apartat d'Intervencions preferents diu textualment que s'han de fer “obres restauració, consolidació i manteniment necessàries per evitar el deteriorament”, perque “la construcció actualment en mal estat de conservació degut al seu abandonament, a la corrosió marina i al vandalisme”.

ARCA i GEFB demanen a l'Ajuntament d'Andratx que prengui mesures per evitar més actes vandàlics i que finalment pugui ser restaurat

ARCA i GEFB han demanat a l'Ajuntament d'Andratx una inspecció tècnica per tal d'avaluar l'estat de conservació del bé cultural i decidir sobre les possibles intervencions més urgents a dur a terme.

Per altra banda, també hem demanat que s'intenti evitar l'accés, barrant la seva entrada, per tal d'aturar l'avanç del vandalisme amb mesures de protecció cap al bé catalogat.

Per últim, creim que l'Ajuntament d'Andratx hauria de contemplar un pla de restauració d'aquest catalogat, tal i com diu la fitxa.