26 de set. 2018

La destrucció d'un tram de paret del carrer Patrimoni és una infracció urbanística molt greu segons l'informe de l'Ajuntament de Palma.

ARCA com a entitat que vetlla per la conservació i preservació del patrimoni cultural de Mallorca es va summar a les denúncies ja presentades per l'Associació de Veïns El Terreno-Bellver davant l'atac indiscriminat que havia sofert un bé patrimonial de Palma, situat al carrer del Patrimoni, devora de la Plaça de la Mediterrània al barri del Terreno.

El Llatzeret fou construït al segle XVII i aquesta paret junt amb les portes d'accés són les úniques restes que es conserven d'aquella construcció

El carrer del Patrimoni conserva una paret d'esquena d'ase, la qual és una resta històrica del que fou l'antic Llatzeret, construït al segle XVII i convertit en el parc de la Quarantena als anys seixanta del segle XX.

Les dues portes que donen accés al parc i aquesta paret d'esquena d'ase son les evidències més antigues i amb una importància patrimonial que es conserven a aquesta zona, la qual desafortunadament ha patit molts de canvis durant les darreres dècades.

Un tram de paret ha estat destruït per fer un accés a un aparcament
Un tram de paret d'esquena d'ase de 3'00 x 1'00 x 0'60 m. ha desaparegut per part d'un particular, el qual ha dut a terme unes obres que no s'ajusten a la llicència sol·lícitada, per tal de construir una rampa de 6'80 m de longitud per a accedir a una zona d'aparcament.

ARCA demana contundència a les administracions contra la persona que ha atemptat contra un bé patrimonial

ARCA considera inacceptable aquest atemptat contra el Patrimoni Cultural de la Ciutat i per aquest motiu tornem a demanar a l'Ajuntament de Palma i al Consell de Mallorca contundència contra aquelles persones que a nivell particular destrueixen el Patrimoni Cultural.

L'Ajuntament de Palma ha iniciat obrir un expedient sancionador contra les persones responsables que han atemptat contra el Patrimoni Cultural, degut a que és una infracció urbanística molt greu i ha estat realitzada en un espai lliure públic.

També esperem que les administracions competents obliguin a la seva restitució segon marca la Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears 12/1998.