5 de set. 2018

ARCA denúncia la destrucció d'un tram de paret de l'antic Llatzeret.

S'ha destruït un tram important de la paret, per poder accedir
a una zona d'aparcament.
ARCA com a entitat que vetlla per la conservació i preservació del patrimoni cultural de Mallorca es summa a les denúncies ja presentades per l'Associació de Veïns El Terreno-Bellver davant l'atac indiscriminat que ha sofert un bé patrimonial de Palma, situat al carrer del Patrimoni, devora de la Plaça de la Mediterrània al barri del Terreno.

El Llatzeret fou construït al segle XVII i aquesta paret junt amb les portes d'accés són les úniques restes que es conserven d'aquella construcció

El carrer del Patrimoni conserva una paret d'esquena d'ase, la qual és una resta històrica del que fou l'antic Llatzeret, construït al segle XVII i convertit en el parc de la Quarantena als anys seixanta del segle XX.
Les dues portes que donen accés al parc i aquesta paret d'esquena d'ase son les evidències més antigues i amb una importància patrimonial que es conserven a aquesta zona, la qual desafortunadament ha patit molts de canvis durant les darreres dècades.

Un tram de paret ha estat destruït per fer un accés a un aparcament

Un tram de paret d'esquena d'ase ha desaparegut per part d'un particular, el qual ha dut a terme unes obres que segurament no són legals, per poder accedir cap a una zona d'aparcament.

ARCA demana contudència a les administracions contra la persona que ha atemptat contra un bé patrimonial

ARCA considera inacceptable aquest atemptat contra el Patrimoni Cultural de la Ciutat i per aquest motiu hem demanat a l'Ajuntament de Palma i al Consell de Mallorca una inspecció tècnica per determinar el grau de destrucció que ha patit un tram de paret d'esquena d'ase, situat al carrer del Patrimoni i que formava part de l'antic Llatzeret.
També demanem que es paralitzin les obres que s'estiguin duent a terme en aquest instant i obrir un expedient sancionador contra a aquella persona que ha atemptat contra el Patrimoni Cultural i obligar a la seva restitució segon marca la Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears 12/1998.