20 de set. 2018

ARCA demana un catàleg dels arbres del cementiri de Sóller acompanyant d'un pla de gestió.

Notícia d'Última Hora, avui 20-9-18.
Sóller, el jardí.

A la majoria de cultures el jardí s'entén com un símbol que representa l'univers en miniatura, el paradís, l'oasi, l'illa, la naturalesa sotmesa per l'home en contraposició amb el bosc o la selva.
La vall de Sóller en el seu conjunt, s'ajusta a aquesta idea, i així l'han descrit els seus habitants i els viatgers de diferents èpoques, especialment a finals del segle XIX i principis del XX quan el moviment modernista va veure com cada un dels seus racons, jardins i horts, íntims i tancats, s'ajustava com un guant a l'individualisme romàntic, a les hores tant en voga. Tota la vall era un jardí, ple de petits univers que brollaven fins i tot per les rajoles de les cases, per les vidrieres i els ferros de les tanques.

Desgraciadament, aquest últim temps hem vist com desapareixen alguns d'aquets petits oasis, que no sols no estan catalogats o protegits, sinó que a vegades apareixen com a solar edificable en el pla d'ordenació, fomentant així la seva destrucció. Això explicaria, per exemple, la construcció en el Jardí del Planet. Mor el jardiner i amb ell el seu petit univers que s'esvaeix cada dia més salvatge. Per altre banda, estan desaparaixent a poc a poc jardins importantíssims del poble com el de Can Canals (possiblement dissenyat per Rubió), Can Cera i Son Angelats per la dificultat dels propietaris per mantenir-los.

Un temps, tothom que passejava pel poble podia gaudir, ni que fos una poquet, d'aquets petits universos privats que ara es tanquen amb bardisses i teles de plàstic, cosa fàcilment regulable amb una normativa municipal.

En aquest sentit cal revisar el pla d'ordenació i/o el catàleg de patrimoni de l'Ajuntament, la normativa municipal i trobar formules d'ajudar als propietaris per la seva conservació.

D'entre tots els jardins sollerics, és "L'últim jardí" -com el titulà en un dels seus quadres Santiago Rusiñol- l'únic que fou creat expressament per compartir tots els sollerics. Conta la seva filla Maria, que el mateix Rusiñol salvà uns xiprers d'ésser talats per la brigada municipal d'aleshores. Com el pintor, en poc temps vàries persones havien acudit a la nostra entitat asustats per la tala d'arbres a Son Sang.

Aquests dies l'entitat ARCA juntament amb ABA (Associació Balear de l'Arbre) assistí a la reunió amb el regidor de medi ambient i el batle al cementiri, on se'ns va explicar les actuacions dutes a terme amb l'arbrat, bàsicament consistents en la tala d' alguns xiprers morts o en molt mal estat. Així mateix s'han retirat plantes que han anat creixent durant anys i que desvirtuaven i/o espenyaven la coherència del cementiri com el Jardí històric.

Molt encertadament, el cementiri si va ésser declarat Bé Catalogat com a jardí i com a cementiri al catàleg de patrimoni de l'Ajuntament, i era ben hora que aquest en tengués la cura que es mereix.

Així mateix, en la reunió mantinguda amb el Regidor de Medi Ambient i el Batle , ARCA exposà la necessitat de què, a més de la redacció de l'Inventari d'elements patrimonials (arquitectònics/escultòrics) que l'Ajuntament està redactant; es realitzi un catàleg dels arbres que integren el jardí, acompanyat d'un pla de gestió realitzat i supervisat per un tècnic especialista en jardins.

Aquest pla de gestió, hauria de contemplar coses essencials com, qui, quan o com es poda, i es fan tractaments fitosanitaris, etc. Si s'ha de tallar un arbre -com s'ha hagut de fer perquè els arbres son ésser svius i emmalalteixen i es moren-, s'ha de saber què i on es sembra per mantenir la visió de conjunt, procurant en la mesura que es pugui evitar el futur deterior d'elements arquitectònics. Convindria, a més, fer un pla d'enjardinament de les marjades noves del cementiri que permetin una millor integració en el conjunt, i publicar/facilitar unes normes d'ús clares pels usuaris.

Per la importància i la singularitat del Cementiri Solleric dins la nostra comunitat, fa temps que ARCA sol·licità al Consell de Mallorca la declaració de BIC del Cementiri de Son Sang.