20 de set. 2018

ARCA ha denunciat la pintada d'una façana del carrer Caputxines amb un color dissonant.

ARCA com a entitat que vetlla per la conservació i preservació del patrimoni cultural de Mallorca va denunciar davant l'Ajuntament de Palma el passat 29 de juny la pintada d'un color dissonant que s'havia realitzat a la paret dels baixos d'un edifici situat al carrer de les Caputxines, 2 (Palma).

L'edifici en qüestió és Can Fuster i es troba catalogat

Aquesta pintada realitzada al mes de juny, forma part del reclam publicitari d'un bar situat al carrer de les Caputxines, 2, façana lateral de l'edifici catalogat i documentat al segle XVIII. Des del punt de vista estètic vulnera la imatge del Centre Històric de Palma.

L'Ajuntament de Palma ens dóna la raó, la intervenció no és legalitzable

Aquesta pintada i els dos cartells de propaganda incompleixen la normativa de tractament de façanes del Centre Històric i per tant es considera com a una molt greu infracció urbanística tal i com podem observar.


L'Ajuntament de Palma ha demanat als propietaris el restabliment de la realitat física alterada d'aquest casal del segle XVIII.